برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شناسايي ابعاد موثر بر آينده نگاري برنامه ريزي شهري با رويکرد اقتصادي (مطالعه موردي: توسعه پايدار شهر قزوين)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران
 
چکیده: 

هدف اين مقاله، شناسايي ابعاد موثر آينده نگاري بر مديريت شهري براي نشان دادن فرصت و کشف مزاياي ابزارهاي موجود با رويکرد اقتصادي است. تحقيق حاضر، از نظر هدف، کاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطلاعات، توصيفي- پيمايشي، از نوع همبستگي مي باشد. روش نمونه گيري، هدفمند است و تعداد نمونه، 10 نفر از خبرگان، در نظر گرفته شد و براي جمع آوري داده ها، از پرسشنامه تلفيقي، استفاده و به منظور سنجش روايي پرسشنامه، از آزمون روايي همگرا استفاده شد و براي بررسي پايايي آن، ضريب آلفاي کرونباخ، معادل 0.793 محاسبه گرديد و آزمون هاي KMO و بارتلت، روش ميانگين واريانس توسعه يافته و آماره تي، به کار رفت و نيز براي انجام عمليات آماري، از نرم افزارهاي PLS و SPSS17 استفاده شد. در اين تحقيق، شاخص ها با استفاده از تکنيک دلفي، شناسايي شدند و هشت شاخص اصلي (کيفيت زندگي، تفکر محيط زيستي، حمل و نقل، سازگاري محيط اقتصادي، زيرساخت هاي اقتصادي جامعه، سلامت اقتصادي جامعه، مسکن سازي و انرژي)، انتخاب گرديد و تمامي فرضيه ها، تاييد و در نهايت، سه نوع سناريو آينده نگاري، ارائه شد. اين مقاله سعي در ارائه مدل آينده نگاري مشارکتي با محوريت اقتصاد شهري در مديريت شهري (مورد مطالعه شهر قزوين) دارد و سه سناريو با توجه به شرايط اقتصادي شهر قزوين با عنوان هاي ادامه روند موجود، رشد سريع و هم پيوندي با اقتصاد جهاني و رشد متعادل و هم پيوندي با اقتصاد جهاني، ارائه و در نهايت، بر اساس سناريوها، پيشنهادهاي کاربردي در راستاي پويايي هر چه بيشتر اقتصاد شهري قزوين، مطرح گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 199
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی