برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل فضايي فقر شهري در کلان شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 
چکیده: 

اين پژوهش، با هدف شناسايي و تحليل فضايي پهنه هاي فقر شهري و با روش کمي و پيمايشي و مبتني بر تحليل ثانويه در کلان شهر تهران (مناطق 22 گانه) انجام شده است. در اين تحقيق ابتدا با استفاده از اطلاعات بلوک هاي آماري کلان شهر تهران، بر مبناي سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1390، شاخص هاي مورد نظر (43 شاخص) انتخاب شدند و در قالب چهار عامل اصلي مسکن، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي- آموزشي توسط روش AHP، طبقه بندي و تحليل شدند و براي درک بهتر پديده و رتبه بندي مناطق، از روش ويکور فازي استفاده گرديد. همچنين براي بررسي وضعيت پراکنش فضايي فقر شهري، از روش تحليل خودهمبستگي فضايي موران استفاده شد. نتايج تحقيق نشان دادند که بر اساس تحليل آماره موران، الگوي فقر در کلان شهر تهران به صورت خوشه اي مي باشد. همچنين چهار عامل استخراج شده، به ترتيب عبارتند از: 1- فقر مسکن (28.7 درصد) 2- فقر اقتصادي (18.4 درصد) 3- فقر اجتماعي (14.1 درصد) 4- عامل فقر آموزشي- فرهنگي (11.5 درصد) و در مجموع، اين عوامل، 72.7 درصد از پراکندگي کل واريانس را تبيين مي کنند. نتايج تحقيق نشان دادند که در تمام عوامل فقر مسکن، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي، مناطق 17، 19، 18 و 16، بالاترين رتبه ها را داشته اند و پيشنهاد مي گردد در اولويت اقدامات توسعه، فقرزدايي و توانمندسازي، قرار داده شوند. همچنين نتايج تحليل مدل ويکور فازي نشان دادند که از 6001 بلوک کلان شهر تهران، 2312 بلوک خيلي فقير (38.5 درصد)، 2049 بلوک فقير (34.1 درصد)، 1068 بلوک داراي شرايط متوسط (17.8 درصد)، 458 بلوک مرفه (7.6 درصد) و تنها 114 بلوک (1.9 درصد) در سطح خيلي مرفه قرار داشته اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 152
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی