نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  2 , شماره  4 ; از صفحه 22 تا صفحه 33 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل لوله هاي مدفون انتقال آب با استفاده از روش اجزاي مرزي نيم صفحه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است