نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  - , شماره  184 ; از صفحه 33 تا صفحه 36 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي جايگاه خوشه هاي صنعتي در كسب مزيت رقابتي و توان صادراتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است