نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 99 تا صفحه 110 .
 
عنوان مقاله: 

برآورد توابع انتقالي به منظور تخمين منحني مشخصه رطوبتي خاك هاي شور و شور - سديمي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است