برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  69 , شماره  4 ; از صفحه 877 تا صفحه 893 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي آسيب پذيري، راهکاري براي مديريت پايدار مراتع (مطالعه موردي: مراتع قشلاقي شهرستان آران و بيدگل استان اصفهان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 
چکیده: 

مطالعه حاضر با هدف سنجش آسيب پذيري اجتماعي-اقتصادي بهره برداران مراتع قشلاقي شهرستان آران و بيدگل استان اصفهان انجام شد. بدين منظور، با استفاده از مرور ادبيات و نظرات صاحب نظران، مهم ترين شاخص هاي اجتماعي-اقتصادي مراتع استخراج شد. جوامع آماري تحقيق شامل بهره برداران مراتع قشلاقي، مراتع قشلاقي و کارشناسان مراتع بودند که حجم نمونه در هر کدام از اين جوامع با استفاده از فرمول کوکران تعيين شد. با استفاده از پرسشنامه، نظرات کارشناسان و بهره برداران مرتعي در رابطه با شاخص هاي اجتماعي-اقتصادي اخذ شد.روايي پرسشنامه با استفاده از نظرات طيفي از کارشناسان و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ تعيين شد. در مرحله آخر، با استفاده از فرمول پيشنهادي مي بار و والدز (2005) سنجش آسيب پذيري صورت گرفت. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که پارامترهاي حضور کارشناسان در مراتع، مشکلات محلي و فروپاشي نظام هاي بهره برداري گذشته و تعداد بهره بردار بيشترين تاثير را در آسيب پذيري اجتماعي مراتع دارند.همچنين پارامترهاي هزينه هاي زندگي، تعداد دام، وضع اقتصادي بهره برداران مرتعي، نوع دام و افزايش قيمت ها به ترتيب بيشترين تاثير را در آسيب پذيري اقتصادي مراتع دارند. از طرف ديگر، تلفيق شاخص هاي اجتماعي-اقتصادي در سطح سامان عرفي، آسيب پذيري مراتع را بهتر مي تواند نمايان سازد. بنابراين در برنامه ريزي هاي مديريتي مراتع بايد به شرايط اجتماعي- اقتصادي بهره برداران در سطحي پايين تر از ملي يا منطقه ايي (در سطح سامان عرفي) توجه کافي داشت. نتايج چنين مطالعاتي مي تواند در بردارنده دستاوردهاي مثبت و مناسبي براي مسوولان مديريت مراتع باشد، تا آنان را از اين منظر، در مديريت، حفظ و احياء مراتع ياري رساند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 65 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی