برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  69 , شماره  4 ; از صفحه 851 تا صفحه 861 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي اثرات مسائل اجتماعي و اقتصادي بر انسجام اجتماعي عشاير (مطالعه موردي: عشاير ايل شاهسون دامنه هاي کوه سبلان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 
چکیده: 

کوچندگي از گذشته هاي دور يکي از شيوه هاي معيشت در سرزمين ايران بوده است. علي رغم اينکه اين شيوه زندگي در دوره هاي مختلف تغييراتي کرده است، اما شدت و ضعف آن علاوه بر دام و مرتع، منشاء اجتماعي، سياسي و امنيتي نيز داشته است. بنابراين بررسي انسجام اجتماعي و فرهنگي عشاير حائز اهميت فراواني است. جامعه آماري منطقه مورد نظر 70 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 58 نمونه (نفر) انتخاب گرديد. ابزار تحقيق پرسش نامه بوده و روش جمع آوري اطلاعات با استفاده از تکنيک هاي مشاهده، مصاحبه انجام گرفت. براي اندازه گيري انسجام اجتماعي از 5 گويه استفاده شده است که در داخل پرسشنامه ها گنجانده شده بودند و شامل رعايت حقوق عرفي، اعتماد درون گروهي، اعتماد قومي و محلي، اعتماد و ميزان آگاهي از طرح هاي ارائه شده از طرف دولت، حمايت قانون است.ميزان ضريب الفاي کرونباخ براي انسجام اجتماعي 0.88 بدست آمده و با استفاده از نرم افزار SPSS ميزان همبستگي انسجام اجتماعي از طريق آزمون پيرسون با فاکتورهايي مانند، سابقه بهره برداران، ميزان درآمد سالانه از دامداري و تعداد دام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد بين ميزان انسجام اجتماعي با ميزان درآمد سالانه از دامداري و سابقه بهره برداران رابطه مستقيم معني دار و با تعداد دام رابطه عکس معني داري وجود دارد. که اين نشان دهنده رابطه تنگاتنگ جامعه عشايري با انسجام اجتماعي آن هاست. پس نيازهاي جامعه عشايري بايد در قالب انسجام اجتماعي آن ها تامين شود. در آخر به نظام عشايري کشور بايد به صورت يک ميراث فرهنگي نگريست و نبايد آن را با شاخص هاي توسعه امروزي سنجيد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی