برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر عصاره دانه گياه شنبليله بر بافت بيضه جنين موش هاي صحرايي ديابتي القا شده با استرپتوزوتوسين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم تشریحی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ديابت مليتوس به يكي از اختلالات متابوليكي اطلاق مي گردد كه با افزايش مزمن قند خون بروز مي كند. ديابت مي تواند باعث اختلال در بافت بيضه و كاهش توانايي جنسي شود. بعضي از گياهان مانند شنبليله با كاهش دادن قند خون و مواد اكسيداتيو اثر محافظتي خود را بر بدن نشان مي دهند. در مطالعه حاضر اثر عصاره دانه گياه شنبليله بر بافت بيضه جنين 20 روزه موش هاي صحرايي در طي زمان بارداري مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، 60 سر موش صحرايي ماده سالم به طور تصادفي به سه گروه سالم شامل (كنترل، گليبن كلاميد و شنبليله) و سه گروه ديابتي شامل؛ كنترل، درمان گليبن كلاميد و درمان شنبليله تقسيم شدند. از داروي استرپتوزوتوسين جهت ديابتي كردن موش ها استفاده شد. پس از تشخيص بارداري به گروه هاي شنبليله سالم و ديابتي 1000 ميلي گرم بر كيلوگرم از عصاره گياه شنبليله، گروه هاي گليبن كلاميدي سالم و ديابتي 5 ميلي گرم بر كيلوگرم داروي گليبن كلاميد و به گروه هاي كنترل سالم و ديابتي آب مقطر از طريق دهان خورانده شد. بعد از 20 روز جنين ها خارج و در فرمالين 10 درصد تثبيت شدند. پس از پردازش بافتي مقاطع 5 ميكروني تهيه شده و بـــا رنـــگ هماتوكسيلين- ائــــوزين رنگ آميزي شدند و تغييرات مورفومتريك بافت بيضه بررسي شد. داده ها با آزمون آماري آناليز واريانس يك طرفه و تست تعقيبي دانكن تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين قطر لوله اسپرم ساز و ضخامت كپسول بيضه در گروه درمان شنبليله و كنترل ديابتي تفاوت معني داري نشان نداد (
p>0.05). ميانگين وزن بدن در جنين هاي نر گروه درمان شنبليله در مقايسه با گروه كنترل ديابتي كاهش معني داري نشان داد (p<0.05). تعداد سلول هاي اسپرماتوگوني، سرتولي و ليديگ بافت بيضه در موش هاي گروه درمان شنبليله نسبت به گروه كنترل ديابتي افزايش معني داري داشت (p<0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه عصاره هيدروالكلي دانه گياه شنبليله باعث افزايش تعداد سلول هاي اسپرماتوگوني، سرتولي و ليديگ بيضه در موش هاي ديابتي مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 189
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی