نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر درمان شناختي-رفتاري گروهي کودک و مادر- کودک بر اضطراب اجتماعي، عزت نفس و جرات ورزي دانش آموزان پايه هاي پنجم و ششم شهر اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید چمران اهوازدانشگاه
 
چکیده: 
پژوهش حاضر به منظور بررسي اثر درمان شناختي - رفتاري گروهي کودک و مادر - کودک بر اضطراب اجتماعي، عزت نفس و جرات ورزي دانش آموزان پايه هاي پنجم و ششم شهر اهواز صورت گرفت. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانش آموزان پسر پايه هاي پنجم و ششم مدارس شهر اهواز در سال تحصيلي 1393-1392 بود. از بين 525 دانش آموزا که به صورت تصادفي چند مرحله اي انتخاب شده بودند تعداد 36 نفر که داراي 1 انحراف استاندارد اضطراب اجتماعي بالاتر از ميانگين بودند در سه گروه 12 نفره گمارده شدند. گروه يک، در درمان شناختي – رفتاري کودک و گروه دو در درمان شناختي- رفتاري مادر- کودک شرکت کردند، درحالي که گروه کنترل در هيچ درماني شرکت داده نشدند. ابزارهاي مورداستفاده شامل آزمون اضطراب اسپنس فرم کودکان، سياهه اضطراب و فوبي اجتماعي کودکان و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ است. طرح پژوهش، آزمايشي از نوع پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل مي باشد. نتايج تحليل فرضيه ها با استفاده از روش تحليل واريانس چند متغيري نشان داد که درمان شناختي - رفتاري مادر -کودک باعث کاهش معني دار اضطراب اجتماعي، افزايش جرات ورزي و عزت نفس گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل گرديد، درحالي که گروه شناختي- رفتاري کودک در مقايسه با گروه کنترل فقط سبب کاهش معني دار اضطراب اجتماعي و افزايش جرات ورزي گرديد. مرحله پيگيري بين گروه هاي آزمايشي (کودک و مادر - کودک) و گروه گواه در متغير اضطراب اجتماعي وجود دارد درحالي که در دو متغير ديگر تفاوت معني دار نيست.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کرامتی، ک.، و زرگر، ی.، و نعامی، ع.، و بشلیده، ک.، و داوودی، ا. (1394). بررسی اثر درمان شناختی-رفتاری گروهی کودک و مادر- کودک بر اضطراب اجتماعی, عزت نفس و جرات ورزی دانش آموزان پایه های پنجم و ششم شهر اهواز. دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی), 22(2 (پیاپی 14)), 153-170. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299600Vancouver : کپی

کرامتی کرامت، زرگر یداله، نعامی عبدالزهرا، بشلیده کیومرث، داوودی ایران. بررسی اثر درمان شناختی-رفتاری گروهی کودک و مادر- کودک بر اضطراب اجتماعی, عزت نفس و جرات ورزی دانش آموزان پایه های پنجم و ششم شهر اهواز. دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی). 1394 [cited 2022May21];22(2 (پیاپی 14)):153-170. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299600IEEE : کپی

کرامتی، ک.، زرگر، ی.، نعامی، ع.، بشلیده، ک.، داوودی، ا.، 1394. بررسی اثر درمان شناختی-رفتاری گروهی کودک و مادر- کودک بر اضطراب اجتماعی, عزت نفس و جرات ورزی دانش آموزان پایه های پنجم و ششم شهر اهواز. دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی), [online] 22(2 (پیاپی 14)), pp.153-170. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299600. 

 
بازدید یکساله 314 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی