نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

طراحي و آزمودن الگويي از برخي متغيرهاي فردي، شغلي و سازماني به عنوان پيشايندهاي بهزيستي سازماني در کارکنان شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر طراحي و آزمودن الگويي از برخي متغيرهاي فردي (سرمايه روان شناختي و نيازهاي روان شناختي اساسي)، متغيرهاي شغلي (ويژگي هاي شغل و استرس شغلي) و متغيرهاي سازماني (رهبري خدمت گزار و جو اخلاقي سازمان) به عنوان پيشايندهاي بهزيستي سازماني بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه کارکنان شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب بود. با استفاده از روش نمونه گيري مرحله اي نسبي 384 نفر براي شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل پرسشنامه فعاليت هاي بيانگر شخصي (PEAQ)، پرسشنامه سرمايه روان شناختي (PCQ)، زمينه يابي رهبري خدمت گزار (SLS)، پرسشنامه جو اخلاقي سازماني (OECQ)، مقياس استرس شغلي (JSS)، مقياس نيازهاي اساسي روان شناختي در محل کار (BPNWS) و پرسشنامه ويژگي هاي شغل (JCQ) بودند. ارزيابي الگوي پيشنهادي با استفاده از روش الگويابي معادلات ساختاري (SEM) و نرم افزار AMOS-18 صورت گرفت. جهت آزمودن رابطه غيرمستقيم از روش بوت استراپ استفاده شد. نتايج نشان دادند که الگوي پيشنهادي داراي برازش مطلوبي با داده هاست. همچنين، روابط مثبت مستقيم سرمايه روان شناختي، نيازهاي اساسي روان شناختي، ويژگي هاي شغل، رهبري خدمت گزار، جو اخلاقي سازماني با بهزيستي سازماني و رابطه منفي مستقيم استرس شغلي با بهزيستي سازماني مورد تاييد قرار گرفتند. يافته هاي پژوهش حاضر حاکي از نقش واسطه اي جو اخلاقي سازماني در رابطه بين رهبري خدمت گزار با بهزيستي سازماني بودند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عربان، ش.، و ارشدی، ن.، و نیسی، ع.، و بشلیده، ک. (1394). طراحی و آزمودن الگویی از برخی متغیرهای فردی, شغلی و سازمانی به عنوان پیشایندهای بهزیستی سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب. دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی), 22(2 (پیاپی 14)), 117-136. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299598Vancouver : کپی

عربان شجاع، ارشدی نسرین، نیسی عبدالکاظم، بشلیده کیومرث. طراحی و آزمودن الگویی از برخی متغیرهای فردی, شغلی و سازمانی به عنوان پیشایندهای بهزیستی سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب. دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی). 1394 [cited 2022May21];22(2 (پیاپی 14)):117-136. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299598IEEE : کپی

عربان، ش.، ارشدی، ن.، نیسی، ع.، بشلیده، ک.، 1394. طراحی و آزمودن الگویی از برخی متغیرهای فردی, شغلی و سازمانی به عنوان پیشایندهای بهزیستی سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب. دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی), [online] 22(2 (پیاپی 14)), pp.117-136. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299598. 

 
بازدید یکساله 83 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی