نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  - , شماره  3 ; از صفحه 34 تا صفحه 43 .
 
عنوان مقاله: 

تحليلي بر سياست هاي تامين مسكن دولت با تاكيد بر برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است