برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

آزمايش و مقايسه مدل رابطه علي بين تنيدگي تحصيلي ادراک شده و بهزيستي ذهني با ميانجيگري حمايت اجتماعي ادراک شده و باورهاي خودکارآمدي تحصيلي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شهيد چمران اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي رابطه علي بين تنيدگي تحصيلي ادراک شده و بهزيستي ذهني با ميانجيگري حمايت اجتماعي ادراک شده و باورهاي خودکارآمدي تحصيلي در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز و مقايسه مدل در دو گروه پسر و دختر بود. جامعه آماري شامل کليه دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز بود که به روش تصادفي چند مرحله اي 600 نفر به عنوان نمونه از ميان آنها انتخاب شدند. ابزارهاي استفاده شده در اين پژوهش، پرسشنامه تنيدگي تحصيلي (ASQ)، مقياس چند بعدي حمايت اجتماعي ادراک شده (MSPSS) پرسشنامه باورهاي خودکارآمدي تحصيلي (ASEBQ)، برنامه ي عاطفه ي مثبت و منفي (PANAS) و مقياس رضايت از زندگي (SWLS) است. ارزيابي مدل پيشنهادي با استفاده از مدل يابي معادلات ساختاري انجام گرفت. نتايج نشان دادند که تنيدگي تحصيلي ادراک شده هم به صورت مستقيم و هم غيرمستقيم از طريق حمايت اجتماعي ادراک شده و ترکيب باورهاي خودکارآمدي تحصيلي و حمايت اجتماعي ادراک شده با بهزيستي ذهني رابطه دارد. رابطه غيرمستقيم تنيدگي تحصيلي ادراک شده با بهزيستي ذهني از طريق باورهاي خودکارآمدي تحصيلي تاييد نشد. همچنين نتايج تحليل مدل چندگروهي نشان داد که با وجود يکسان بودن نمودار مسير دخترها و پسرها، از لحاظ ضرايب مسير بين دو گروه تفاوت معني دار وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 192
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی