برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش برنامه رانندگي ايمن بر ادراک ريسک رانندگان موتورسيکلت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش برنامه رانندگي ايمن بر ادراک ريسک و نگراني رانندگان موتورسيکلت انجام شد. طرح پژوهش از نوع آزمايشي با پيش آزمون- پس آزمون و گروه گواه و دوره پيگيري بود. جامعه آماري پژوهش شامل کليه رانندگان موتورسيکلت شهرستان بابل بود. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده 60 نفر انتخاب شدند که اين تعداد به صورت تصادفي 30 نفر در گروه آزمايش و 30 نفر در گروه گواه قرار گرفتند. شرکت کنندگان پرسشنامه ادراک ريسک راندمو و اورسون را تکميل کردند. برنامه آموزش رانندگي ايمن به مدت هشت هفته، 16 جلسه و 32 ساعت به گروه آزمايش آموزش داده شد و به گروه کنترل آموزش داده نشد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از تحليل واريانس چند متغيري استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد بين نمرات ادراک ريسک و نگراني رانندگان موتورسيکلت در پيش آزمون با پس آزمون و پيگري گروه آزمايش تفاوت معني دار وجود دارد (P£0.001)، اين تفاوت در نمرات گروه کنترل مشاهده نشد. اين نتايج نشان مي دهد که برنامه آموزش رانندگي ايمن در افزايش ادراک ريسکو نگراني رانندگان موتور سيکلت موثر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 106
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی