نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  44 , شماره  1 ; از صفحه 71 تا صفحه 81 .
 
عنوان مقاله: 

اثر اسانس مرزه خوزستاني (Satureja khuzestanica) در آب آشاميدني، بر نسبت اسيدهاي چرب امگا-6 به امگا-3، محتوي كلسترول و پايداري ليپيدها در عضله سينه نيمچه هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است