4 SID.ir | نقش مشاغل غيررسمي در تسکين اسکان غيررسمي (مطالعه موردي: حصارامير پاکدشت)

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

نقش مشاغل غيررسمي در تسکين اسکان غيررسمي (مطالعه موردي: حصارامير پاکدشت)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران، تهران، ايران
 
چکیده: 

در سال هاي اخير، نظريات نوين در توانمندسازي، بر نقش راهکارهاي خودجوش حاشيه نشينان، معطوف شده است. يکي از راهکارهاي عملي که ساکنين سکونتگاه هاي غيررسمي براي برون رفت از مشکلات حاشيه نشيني در پيش گرفته اند، روي آوردن به اقتصاد غيررسمي و مشاغل خودجوش است. اين پژوهش با رويکرد توصيفي- تحليلي و با تکيه بر روش پرسشنامه اي، در پي بررسي نقش اين دسته از مشاغل به عنوان راهکاري برخاسته از درون اين اجتماعات، براي تسکين مساله اسکان غيررسمي در ميان سکونتگاه هاي غيررسمي حصارامير در پاکدشت است. براي تعيين حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. حجم جامعه آماري، 25303 نفر جمعيت کل حصارامير در نظر گرفته شد. بر اين اساس تعداد نمونه ها، 378 نفر محاسبه شد. نتايج تکنيک SWOT نشان دادند که توسعه مشاغل خودجوش در سکونتگاه هاي غيررسمي حصارامير پاکدشت، نقاط قوت بسيار بالايي (3.33 امتياز از نظر عوامل داخلي و 3.34 امتياز از نظر عوامل خارجي) دارد. براي تحليل پرسشنامه ها از آزمون هاي آماري تي تک نمونه اي و خي دو استفاده شده است. نتيجه آزمون خي دو نشان داد بين جنسيت افراد مورد مطالعه و گرايش به مشاغل خودجوش، رابطه معناداري در سطح احتمال 95 درصد وجود دارد. آزمون تي، براي نشان دادن تاثير مشاغل خودجوش در بهبود وضعيت اقتصادي استفاده شد. نتايج آزمون نشان مي دهند که گرايش به اين گونه اشتغال ها سبب بهبود وضعيت اقتصادي افراد گرديده است. آزمون ها نشان دهنده سطح معناداري کمتر از 0.05 بوده که بيانگر تاثير اين مشاغل در بهبود وضعيت اقتصادي مي باشد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 264
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی