نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 24 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير پاداش اجتماعي بر تسهيم دانش و فرهنگ مشاركت تيمي از طريق تعهد عاطفي تيمي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است