برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر تمايل به تقاضاي پيش خريد مسکن (مطالعه موردي: خريداران مسکن در حال ساخت شهر ايلام)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 
چکیده: 

پيش خريد، روشي براي تهيه مسکن است که با انگيزه مصرفي- سرمايه اي در شرايط عدم اطمينان، با ريسک بالا و سرمايه گذاري مالي مستقيم، مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف اين مطالعه، شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر تمايل به تقاضاي پيش خريد مسکن شهر ايلام و ارائه مدل مفهومي مي باشد. اين تحقيق از نظر هدف، کاربردي و از لحاظ روش تحقيق، آميخته اکتشافي (کيفي- کمي) مي باشد. روش گردآوري داده ها براي ادبيات تحقيق، کتابخانه اي و براي داده هاي اصلي، تحقيق ميداني است. ابزار گردآوري داده ها، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته است که روايي آن توسط خبرگان اين حوزه و تحليل عاملي تاييدي و پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ، تاييد شده است. جامعه آماري براي مرحله کيفي، 40 نفر از خبرگان (کارشناسان راه و شهرسازي، بنياد مسکن، بانک مسکن و مشاوران املاک) شهر ايلام است که با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند، انتخاب شده اند. جامعه آماري مرحله کمّي، خريداران مسکن در حال ساخت است که بر اساس جدول مورگان، حداقل حجم نمونه،240 نفر تعيين گرديد که با روش نمونه گيري نمونه هاي در دسترس انتخاب شده است. براي تجزيه و تحليل آماري، از نرم افزارهاي Spss16 و Lisrel 8.5 استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان دادند که عوامل اقتصادي، مالي، مالي- رفتاري، انگيزشي، سياسي و اجتماعي، بر پيش خريد مسکن تاثير دارند و عوامل اقتصادي (فقر، بهره وري اقتصادي و بحران اقتصادي) با ضريب 4.57، در اولويت و عوامل سياسي (سياست اقتصادي) با ضريب 2.66، در رتبه آخر قرار دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، ا.، و مختاری فر، م.، و شیری، ا. (1396). شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تمایل به تقاضای پیش خرید مسکن (مطالعه موردی: خریداران مسکن در حال ساخت شهر ایلام). اقتصاد و مدیریت شهری, 5(2 (پیاپی 18)), 77-92. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299443Vancouver : کپی

محمدی اسفندیار، مختاری فر مهدیه، شیری اردشیر. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تمایل به تقاضای پیش خرید مسکن (مطالعه موردی: خریداران مسکن در حال ساخت شهر ایلام). اقتصاد و مدیریت شهری. 1396 [cited 2021August04];5(2 (پیاپی 18)):77-92. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299443IEEE : کپی

محمدی، ا.، مختاری فر، م.، شیری، ا.، 1396. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تمایل به تقاضای پیش خرید مسکن (مطالعه موردی: خریداران مسکن در حال ساخت شهر ایلام). اقتصاد و مدیریت شهری, [online] 5(2 (پیاپی 18)), pp.77-92. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299443. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 129 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی