برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  29 , شماره  4 الف ; از صفحه 475 تا صفحه 485 .
 
عنوان مقاله: 

اثر برخي اصلاح كننده هاي آلي و معدني بر تغييرات زماني آب گريزي پويا و ايستا در يك خاك آهكي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شیراز، باجگاه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، بخش علوم خاک
 
چکیده: 

آب گريزي خاك از درجات خفيف تا خيلي شديد در بسياري از خاك ها با بافت هاي متفاوت، کاربري هاي گوناگون اراضي و شرايط آب و هوايي مختلف گزارش شده است. اين پديده سبب کاهش نفوذپذيري، افزايش رواناب و فرسايش خاك مي شود. آب گريزي مي تواند تحت تاثير اصلاح کننده هاي خاك و يا در طول زمان تغيير يابد. در اين پژوهش اثر دو اصلاح کننده آلي )پلي وينيل استات و پلي اکريل آميد هر يک در چهار سطح صفر، 0.05، 0.1 و 0.2 گرم در کيلوگرم خاك(  و دو اصلاح کننده معدني )پوکه معدني و پرليت هر يک در چهار سطح صفر، 0.5، 1 و 2 گرم در کيلوگرم خاك(  در سه بازه زماني 10، 30 و 60 روز پس از کاربرد بر آب گريزي پويا )مدت زمان نفوذ قطره آب( و ايستا )زاويه تماس تعادلي آب و خاك(  در يک خاك آهکي در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار بررسي شد. کاربرد پلي اکريل آميد، پوکه معدني و پرليت سبب کاهش معني دار آبگريزي ايستا و پوياي خاك شد، در حالي که پلي-وينيل استات سبب افزايش معني دار آب گريزي ايستا شد. گذشت زمان سبب افزايش معني دار آب گريزي پويا در نمونه خاك هاي تيمار شده با پلي اکريل آميد، پوکه معدني و پرليت نشد ولي در خاك تيمار شده با پلي وينيل استات آب گريزي پويا در زمان 60 روز بهميزان 40 درصد در مقايسه با زمان 10 روز پس از شروع آزمايش افزايش يافت. در خاك هاي تيمار شده با پوکه معدني گذشت زمان اثر معني داري بر آب گريزي ايستاي خاك نداشت. پلي اکريل آميد و پلي وينيل استات آب گريزي ايستا را در زمان 60 روز به ترتيب به ميزان 4 و 2 درصد در مقايسه با زمان 10 روز پس از شروع آزمايش افزايش دادند. نتايج نشان داد پلي اکريل آميد، پوکه معدني و پرليت به عنوان مواد به ساز خاك در مقادير اضافه شده تا حدي مي توانند در کاهش آب گريزي خاك و در نتيجه افزايش ميزان جذب آب به خاك موثر باشند البته اثر اصلاح کننده پرليت در کاهش آب گريزي پوياي خاک بيش از ساير اصلاح کننده ها بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارعی، ز.، و موسوی، س.، و ثامنی، ع.، و کامگارحقیقی، ع. (1394). اثر برخی اصلاح کننده های آلی و معدنی بر تغییرات زمانی آب گریزی پویا و ایستا در یک خاک آهکی. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), 29(4 الف), 475-485. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299411Vancouver : کپی

زارعی زهرا، موسوی سیدعلی اکبر، ثامنی عبدالمجید، کامگارحقیقی علی اکبر. اثر برخی اصلاح کننده های آلی و معدنی بر تغییرات زمانی آب گریزی پویا و ایستا در یک خاک آهکی. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب). 1394 [cited 2021July24];29(4 الف):475-485. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299411IEEE : کپی

زارعی، ز.، موسوی، س.، ثامنی، ع.، کامگارحقیقی، ع.، 1394. اثر برخی اصلاح کننده های آلی و معدنی بر تغییرات زمانی آب گریزی پویا و ایستا در یک خاک آهکی. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), [online] 29(4 الف), pp.475-485. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299411. 

 
بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی