برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  58 , شماره  2 ; از صفحه 169 تا صفحه 175 .
 
عنوان مقاله: 

كارآيي آزمايش انعقاد الكل در ارزيابي شير مخلوط گاو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 

هدف: در مراكز جمع آوري شير و كارخانه هاي شير پاستوريزه كشور به منظور شناسايي شيرهاي خام با اسيديته بالا، شيرهاي با بار ميكروبي بالا، شيرهاي ورم پستاني و شيرهاي ناپايدار در برابر حرارت استرليزاسيون از آزمايشي به نام تست الكل استفاده مي شود. بعضي از پژوهشها، همبستگي بين ناپايداري شير دربرابر اتانول و موارد فوق الذكر را تاييد، و بعضي آن را رد نموده اند. اين تحقيق با هدف ارزيابي كارآيي تست الكل جهت شناسايي شيرهاي با اسيديته بالا، شيرهاي با بار ميكروبي بيش از حد مجاز و شيرهاي ورم پستاني صورت گرفت.
روش: روي صد و چهل نمونه شير مخلوط گاو
(Bulk milk) آزمايشهاي اسيديته قابل تيتر، شمارش كلي باكتريها، CMT و تست الكل 68 درصد يك حجم و دو حجم انجام شد.
تجزيه و تحليل آماري: به منظور تعيين ميزان همبستگي نتايج حاصل از تست الكل با ساير آزمايشها از آزمون همبستگي رتبه اي اسپرمن استفاده شد. همچنين حساسيت و ويژگي تست الكل در موارد مختلف با استفاده از معادله هاي مربوطه محاسبه گرديد.
نتايج: همبستگي بين نتيجه تست الكل يك حجم و دو حجم و آزمايش CMT و بار ميكروبي معني دار نبود(P>0.1) . همسبتگي بين نتيجه تست الكل يك حجم با اسيديته معني دار ولي بسيار ضعيف بود (r=0.18, P<0.05) همسبتگي بين نتيجه تست الكل دو حجم با اسيديته معني دار نبود(P>0.1) . حساسيت و ويژگي تست الكل براي تفكيك شيرهاي با اسيديته طبيعي از شيرهاي با اسيديته بالاتر از حد استاندارد براي اتانول يك حجم به ترتيب 45.7 و 62.7 درصد و براي اتانول دو حجم 55.5 و 49.2 درصد بود. حساسيت ويژگي تست الكل براي تفكيك شيرهاي با بار ميكروبي قابل قبول از شيرهاي با بار ميكروبي بالاتر از حد استاندارد براي اتانول يك حجم به ترتيب 41.3 و 62.5 درصد و براي اتانول دو حجم 53.3 و 48.5 درصد بود. حساسيت و ويژگي تست الكل جهت تفكيك شيرهاي نرمال از شيرهاي CMT مثبت براي اتانول يك حجم به ترتيب 52.6 و 59.5 درصد و براي اتانول دو حجم 63.2 و 47.0 درصد بود.
نتيجه گيري: با توجه به همبستگي ضعيف و يا بدون معناي تست الكل با فاكتورهاي بالا و حساسيت ويژگي بسيار كم اين تست مي توان نتيجه گرفت كه تست الكل ملاك و معيار قابل قبولي براي ارزيابي شير گاو از نظر اسيديته، بار ميكروبي و تعداد سلولهاي سوماتيك شير نيست. پيشنهاد مي شود در مراكز جمع آوري شير و كارخانه هايي كه امكان انجام آزمايشها با ارزش و معتبر مثل اندازه گيري اسيديته قابل تيتير، شمارش سلولهاي سوماتيك شير و شمارش باكتريهاي شير وجود دارد از اين آزمايش استفاده نشود. هدف: در مراكز جمع آوري شير و كارخانه هاي شير پاستوريزه كشور به منظور شناسايي شيرهاي خام با اسيديته بالا، شيرهاي با بار ميكروبي بالا، شيرهاي ورم پستاني و شيرهاي ناپايدار در برابر حرارت استرليزاسيون از آزمايشي به نام تست الكل استفاده مي شود. بعضي از پژوهشها، همبستگي بين ناپايداري شير دربرابر اتانول و موارد فوق الذكر را تاييد، و بعضي آن را رد نموده اند. اين تحقيق با هدف ارزيابي كارآيي تست الكل جهت شناسايي شيرهاي با اسيديته بالا، شيرهاي بابار ميكروبي بيش از حد مجاز و شيرهاي ورم پستاني صورت گرفت.
روش: روي صد و چهل نمونه شير مخلوط گاو (Bulk milk) آزمايشهاي اسيديته قابل تيتر، شمارش كلي باكتريها، CMT و تست الكل 68 درصد يك حجم و دو حجم انجام شد.
تجزيه و تحليل آماري: به منظور تعيين ميزان همبستگي نتايج حاصل از تست الكل با ساير آزمايشها از آزمون همبستگي رتبه اي اسپرمن استفاده شد. همچنين حساسيت و ويژگي تست الكل در موارد مختلف با استفاده از معادله هاي مربوطه محاسبه گرديد.
نتايج: همبستگي بين نتيجه تست الكل يك حجم و دو حجم و
آزمايش CMT و بار ميكروبي معني دار نبود (P>0.1) همسبتگي بين نتيجه تست الكل يك حجم با اسيديته معني دار ولي بسيار ضعيف بود (r=0.18, P<0.05) همسبتگي بين نتيجه تست الكل دو حجم با اسيديته معني دار نبود (P>0.1) حساسيت و ويژگي تست الكل براي تفكيك شيرهاي با اسيديته طبيعي از شيرهاي با اسيديته بالاتر از حد استاندارد براي اتانول يك حجم به ترتيب 7.45 و 7.62 درصد و براي اتانول دو حجم 5.55 و 2.49 درصد بود. حساسيت ويژگي تست الكل براي تفكيك شيرهاي با بار ميكروبي قابل قبول از شيرهاي با بار ميكروبي بالاتر از حد استاندارد براي اتانول يك حجم به ترتيب 41.3 و 62.5 درصد و براي اتانول دو حجم 53.3 و 48.5 درصد بود. حساسيت و ويژگي تست الكل جهت تفكيك شيرهاي نرمال از شيرهاي CMT مثبت براي اتانول يك حجم به ترتيب 52.6 و59.5  درصد و براي اتانول دو حجم 63.2 و 47.0 درصد بود.
نتيجه گيري: با توجه به همبستگي ضعيف و يا بدون معناي تست الكل با فاكتورهاي بالا و حساسيت و ويژگي بسيار كم اين تست مي توان نتيجه گرفت كه تست الكل ملاك و معيار قابل قبولي براي ارزيابي شير گاو از نظر اسيديته، بار ميكروبي و تعداد سلولهاي سوماتيك شير نيست. پيشنهاد مي شود در مراكز جمع آوري شير و كارخانه هايي كه امكان انجام آزمايشها با ارزش و معتبر مثل اندازه گيري اسيديته قابل تيتير، شمارش سلولهاي سوماتيك شير و شمارش باكتريهاي شير وجود دارد از اين آزمايش استفاده نشود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شکرفروش، س.، و محبی فانی، م.، و زارعی، م. (1382). کارآیی آزمایش انعقاد الکل در ارزیابی شیر مخلوط گاو. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 58(2), 169-175. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2994Vancouver : کپی

شکرفروش سیدشهرام، محبی فانی مهدی، زارعی مهدی. کارآیی آزمایش انعقاد الکل در ارزیابی شیر مخلوط گاو. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران). 1382 [cited 2021May18];58(2):169-175. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2994IEEE : کپی

شکرفروش، س.، محبی فانی، م.، زارعی، م.، 1382. کارآیی آزمایش انعقاد الکل در ارزیابی شیر مخلوط گاو. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), [online] 58(2), pp.169-175. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2994. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1577 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی