نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  4 , شماره  14 ; از صفحه 68 تا صفحه 80 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي الگوهاي نوجوانان و جوانان 12 تا 20 ساله

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است