نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 149 تا صفحه 162 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير تنش خشکي بر تجمع اسموليت ها، رنگ دانه هاي فتوسنتزي و رشد چند رقم و لاين ارزن دم روباهي (.Setaria italica L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل و کارشناس ارشد آموزشی دانشگاه بیرجند
 
چکیده: 
تنش خشکي از مهم ترين فاکتورهاي محدودکننده رشد و توليد گياهان محسوب مي شوند و منجر به کاهش بيش از 50 درصدي در ميانگين توليد اکثر محصولات در سرتاسر جهان مي شود. يک استراتژي سودمند به منظور اجتناب از وارد آمدن خسارات تنش خشکي به گياهان کاشت گياهان مقاوم به خشکي است. يک پيشنهاد مناسب و متداول استفاده از گياهان چهارکربنه نظير ارزن است که مقاومت نسبتا زيادي به کمبود آب دارد. تنش خشکي خصوصيات فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي نظير تنظيم کننده هاي اسمزي، محتوي کلروفيل، ارتفاع بوته و طول خوشه را تحت تاثير قرار مي دهد. شناخت مباني فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي مقاومت به تنش در اين گياه و ارتباط آن ها با عملکرد مي تواند کمک زياد به شناخت و توسعه کاشت گياهان مقاوم به خشکي نمايد. هدف از اين آزمايش بررسي تاثير تنش خشکي بر برخي خصوصيات فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي در سه رقم ارزن است. مواد و روش ها اين تحقيق در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه بيرجند در سال زراعي 93-92 به صورت کرت هاي خردشده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار اجرا شد. سطوح مختلف تنش خشکي شامل تامين 50، 75 و 100 درصد نياز آبي (به ترتيب تنش شديد، تنش متوسط و بدون تنش) به عنوان عامل اصلي و ارقام ارزن دم روباهي (شامل رقم باستان و لاين هاي kfm5 و kfm20) به عنوان عامل فرعي در نظر گرفته شد. اندازه گيري اسموليت ها و رنگ دانه هاي فتوسنتزي در 30 و 45 روز بعد از اعمال تنش انجام شد. خصوصيات مورفولوژيکي، عملکرد و اجزاي آن در زمان رسيدگي و بلوغ اندازه گيري شد. تجزيه وتحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SAS 9.1 و مقايسه ميانگين با استفاده از آزمون توکي در سطح معني داري 5% انجام شد نتايج نتايج نشان داد که در مراحل مختلف رشد تنش خشکي منجر به افزايش پرولين، کربوهيدرات هاي محلول و کاهش رنگ دانه هاي فتوسنتزي و کارتنوئيدها در مقايسه با تيمار شاهد گرديد. تنش خشکي باعث کاهش ارتفاع بوته، طول ميانگره و طول خوشه، تعداد خوشه در مترمربع، تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه و عملکرد را در مقايسه با تيمار شاهد کاهش داد ولي تاثيري بر تعداد گره نداشت. بالاترين و کمترين عملکرد دانه 461.88 و 171.08 گرم در مترمربع به ترتيب مربوط به تيمار بدون تنش و تنش شديد بود. اين نتايج دلالت بر آن دارد که ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه تاثير مثبت بر عملکرد دانه در ارزن دارد و افزايش آن ها باعث افزايش عملکرد دانه شد. بر طبق نتايج بدست آمده کاهش ارتفاع، اسموليت هاي سازگار و کارتنوئيدها مکانيزم هاي سازگاري و مقاومت به خشکي محسوب مي شوند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خزاعی، م.، و گلوی، م.، و دهمردی، م.، و موسوی نیک، س.، و زمانی، غ.، و مهدی نژاد، ن. (1395). بررسی تاثیر تنش خشکی بر تجمع اسمولیت ها, رنگ دانه های فتوسنتزی و رشد چند رقم و لاین ارزن دم روباهی (.Setaria italica L). تنش های محیطی در علوم زراعی, 9(2), 149-162. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299374Vancouver : کپی

خزاعی مسعود، گلوی محمد، دهمردی مهدی، موسوی نیک سیدمحسن، زمانی غلامرضا، مهدی نژاد نفیسه. بررسی تاثیر تنش خشکی بر تجمع اسمولیت ها, رنگ دانه های فتوسنتزی و رشد چند رقم و لاین ارزن دم روباهی (.Setaria italica L). تنش های محیطی در علوم زراعی. 1395 [cited 2022May23];9(2):149-162. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299374IEEE : کپی

خزاعی، م.، گلوی، م.، دهمردی، م.، موسوی نیک، س.، زمانی، غ.، مهدی نژاد، ن.، 1395. بررسی تاثیر تنش خشکی بر تجمع اسمولیت ها, رنگ دانه های فتوسنتزی و رشد چند رقم و لاین ارزن دم روباهی (.Setaria italica L). تنش های محیطی در علوم زراعی, [online] 9(2), pp.149-162. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299374. 

 
بازدید یکساله 135 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی