برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  69 , شماره  3 ; از صفحه 699 تا صفحه 709 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مراحل فنولوژي گونه Bromus tomentellus در سال هاي مختلف در مراتع کردان استان البرز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 
چکیده: 

مراتع از گونه هاي گياهي مختلفي تشکيل شده اند که ظهور مراحل فنولوژيکي در هر يک از آن ها تحت تاثير عوامل محيطي و ژنتيکي قرار مي گيرد. به منظور بهره برداري به موقع و دستيابي به عملکرد قابل قبول در هر گياه لازم است که ظهور پديده هاي زيستي ثبت و مورد مطالعه قرار گيرند. هدف از تحقيق حاضر بررسي مراحل مختلف فنولوژي گونه Bromus tomentellus به منظور دستيابي به برنامه هاي صحيح مديريتي در منطقه مورد مطالعه و مناطق مشابه به آن است. به همين منظور اين تحقيق در مراتع نيمه استپي کردان در استان البرز به مدت 4 سال (1389-1386) اجرا شد. از گونه گياهي موردنظر 10 پايه انتخاب و در طول 4 سال در فصل رويش در مقاطع زماني 15 روزه در مرحله رويشي و هفتگي در مرحله زايشي تاريخ وقوع مراحل حياتي گياه شامل، مرحله رويش و رشد رويشي، مرحله گلدهي، بلوغ بذر و مرحله خشک شدن گياه به همرا اطلاعات مربوط به ارتفاع کل گياه برحسب سانتي متر در فرم هاي ويژه ثبت گرديد. همچنين آمار و اطلاعات هواشناسي مربوط به هر يک چهار سال بررسي شامل، درجه حرارت متوسط ماهانه و ميزان بارندگي ماهانه از نزديک ترين ايستگاه هواشناسي به منطقه تهيه و با توجه به آن منحني آمبروترميک سال هاي 1386 تا1389 به طور جداگانه به منظور تطبيق با مراحل فنولوژيکي گونه مورد مطالعه ترسيم گرديد. از درجه حرارت روزانه نيز به منظور محاسبه مجموع درجه روزهاي رشد مراحل فنولوژيکي استفاده شد. نتايج نشان داد که اين گونه با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه به خصوص دماي محيط (درجه-روز)، رشد خود را در سال هاي مختلف در تاريخ هاي متفاوتي شروع مي کند. همچنين مراحل مختلف فنولوژي نياز دمايي (GDD) تقريبا ثابتي دارند که پس از کسب دماي لازم، ظهور مراحل مشاهده مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 94
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی