برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  69 , شماره  3 ; از صفحه 677 تا صفحه 689 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين رويشگاه بالقوه گونه کما (Boiss Ferula ovina) با استفاده از مدل افزايشي تعميم يافته (GAM) در منطقه فريدون شهر استان اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 

در اين مطالعه توانايي مدل رگرسيون افزايشي تعميم يافته در تهيه نقشه رويشگاه بالقوه گونه گياهي کما (Ferula ovina Boiss) و ترسيم منحني هاي عکس العمل گونه نسبت به متغيرهاي محيطي در منطقه فريدون شهر واقع در غرب اصفهان با مساحت هزار کيلومترمربع بررسي شد. داده هاي حضوروغياب F. ovina به روش تصادفي طبقه بندي شده از تعداد دويست و هفتادوهشت سايت (يک صد و سي وهشت سايت حضور و يک صد و چهل سايت غياب) جمع آوري و نقشه نه متغير خاک، بيست ودو متغير اقليمي و سه متغير فيزيوگرافي با اندازه پيکسل 72*72 مترمربع با استفاده از روش هاي ميان يابي (کريجينگ، معکوس فاصله وزني) تهيه شد. سپس ارتباط بين حضوروغياب گونه با عوامل محيطي با استفاده از مدل افزايشي تعميم يافته بررسي گرديد. طبق نتايج حضور اين گونه با فاکتورهاي ميزان سيلت و رس خاک ارتباط معکوس و با ميزان شيب، ارتفاع از سطح دريا، ميزان ماده آلي، درصد اشباع و ميانگين درجه حرارت ساليانه همبستگي مستقيم دارد. ارزيابي مدل با استفاده از داده هاي مستقل بيانگر ضريب کاپاي 0.64 و سطح زير منحني پلات 0.86 بود. طبق نقشه رويشگاه بالقوه و منحني هاي عکس العمل ترسيم شده، گونه F. ovina در رويشگاه هاي با ميانگين درجه حرارت ساليانه 11-9 درجه سانتي گراد، شيب 50-25 درصد، ارتفاع 3000- 1950 متر از سطح دريا، کربنات کلسيم 30-10 درصد، ماده آلي 6-4 درصد، سيلت 30-10 درصد، رس 60-45 درصد و درصد اشباع 60-45 بيشترين احتمال حضور را دارد. مدل توليد شده در شناسايي مناطق با پتانسيل رويشي بالاي اين گونه و برنامه هاي اصلاح و احياي مراتع کارايي مناسبي دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 69
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی