نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  24 , شماره  3 ; از صفحه 38 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

رضايت كاربران با آسيب بينايي از خدمات بخش نابينايان كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است