برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  69 , شماره  3 ; از صفحه 543 تا صفحه 559 .
 
عنوان مقاله: 

کاربرد روش IUCN در ارزيابي وضعيت پايداري حوزه آبخيز (مطالعه موردي: حوزه آبخيز طالقان - زيدشت 1)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 
چکیده: 

پايداري مفهومي است که توجه اساسي آن بر حفظ سرمايه هاي (طبيعي، اجتماعي و اقتصادي) در جهت عدالت بين نسلي است. توسعه پايدار در صورتي تحقق مي يابد که همپوشي بين لايه هاي اکولوژيکي، اقتصادي و اجتماعي ايجاد گردد. هدف از اين تحقيق ارزيابي و اندازه گيري پايداري حوزه آبخيز است. جهت ارزيابي پايداري در حوزه آبخيز زيدشت 1 از رويکرد بوم نظامي استفاده شده است که در پي حفظ تعادل بين سه مقوله اقتصادي، اجتماعي و اکوسيستم است. متغيرهاي انتخابي با روش هاي معمول و رايج ارزيابي و مقدار آن ها به دست آمد. جهت آناليز و اندازه گيري پايداري در حوضه موردنظر از روش IUCN استفاده شده است. در حالت کلي دو بحث رفاه انسان و پايداري اکوسيستم در روش IUCN بررسي مي شود. در بخش رفاه انسان دو معيار و شش شاخص و 28 متغير ارزيابي و اندازه گيري شدند و در بخش پايداري اکوسيستم چهار معيار و 10 شاخص و 35 متغير ارزيابي و اندازه گيري شدند. اندازه گيري شاخص هاي انتخابي با استفاده از نرم افزار Wellbeing Score که بر مبناي صفر تا 100امتيازبندي شده است انجام گرفت. تلفيق نهايي شاخص ها و معيارها از طريق ميانگين گيري حسابي انجام گرفت و توليد نقشه در سامانه GIS انجام شد. امتياز نهايي براي اکوسيستم 51 و امتياز نهايي براي مسائل اقتصادي و اجتماعي 49 به دست آمد. نتايج نهايي با توجه به بارومتر پايداري نشان داد که پايداري حوزه آبخيز زيدشت 1در حد متوسط است. اين شرايط با حفاظت از اکوسيستم و ارتقاء سطح زندگي مردم مي تواند بهبود پيدا کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 168
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی