نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  5 , شماره  10 ; از صفحه 45 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل مكاني فضايي مراكز انتظامي بر اساس اصول پدافند غيرعامل با تاكيد بر معيارهاي كالبدي-طبيعي، اجتماعي و اقتصادي (مورد مطالعه: شهر بيرجند)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است