نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  16 , شماره  2 ; از صفحه 23 تا صفحه 34 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي كيفي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي شهر بندرعباس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است