برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 29 تا صفحه 36 .
 
عنوان مقاله: 

اثر رژيم هاي مختلف آبياري بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام گندم (.Triticum aestivum L) در شرايط اقليمي رامين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 
چکیده: 

امروزه با افزايش روزافزون جمعيت و نياز به غذا و محدوديت منابع آب، افزايش عملکرد گياهان زراعي در واحد حجم آب مصرفي اهميت به سزايي دارد. محدوديت منابع آب با هدف افزايش توليد محصولات زراعي، اهميت دستيابي به ارقام متحمل به شرايط محيطي دشوار با راندمان مصرف آب بالا را آشکار مي سازد. در اين راستا يک مطالعه مزرعه اي در خصوص اثر سطوح مختلف آبياري بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد رقم هاي مختلف گندم طي سال هاي 90-89 در منطقه تحقيقاتي زراعي دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان به اجرا درآمد. آزمايش به صورت کرت هاي يک بار خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. تيمارها شامل 3 رقم گندم (چمران، افلاک و وريناک) و پنج سطح آبياري 1I (آبياري در مرحله 2 برگي)، 2I (آبياري در مراحل 2برگي + پنجه زني)، 3 I (آبياري در مراحل 2 برگي + پنجه زني + آبستني)، 4 I (آبياري در مراحل 2 برگي + پنجه زني + آبستني + گل انگيزي) و 5 I (آبياري در مراحل 2 برگي + پنجه زني+ آبستني + گل انگيزي + شيري شدن دانه ها) بودند. رقم چمران به طور معني داري بيشترين عملکرد دانه (4822.5 کيلوگرم در هکتار) در مقايسه با رقم افلاک و وريناک داشت. بعلاوه در بررسي کليه سطوح آبياري، نتايج نشان داد که رقم چمران بيشترين عملکرد دانه را در مقايسه با دو رقم ديگر به خود اختصاص داد. در بين سطوح مختلف آبياري بيشترين و کمترين عملکرد به ترتيب در تيمار 5 I و 2 I به دست آمد.به طور کليدر اين آزمايش مشاهده گرديد که تنش رطوبتي خاک، عملکرد دانه گندم را از طريق کاهش وزن هزار دانه، تعداد پنجه در مترمربع و تعداد سنبلچه در سنبله در مترمربع کاهش مي دهد.بنابراين، عملکرد گندم در شرايط کمبود آب در هرکدام از مراحل بحراني رشد که اتفاق بيافتد کاهش عملکرد را به دنبال خواهد داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 64
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی