برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  58 , شماره  2 ; از صفحه 177 تا صفحه 179 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي سرواپي دميولوژي لپتوسپيروز در سگهاي گله اطراف مشهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

اهداف: 1- آيا سگهاي نگهبان گله هاي گاوهاي شيري آلوده به لپتوسپيرا هستند؟ 2 - ميزان شيوع سرمي لپتوسپيرا 3- شناسايي سروواريته (هاي) آلوده كننده لپتوسپيرا 4 - ميزان پادتن تشكيل شده بر عليه سروواريته هاي آلوده كننده در بين سگهاي نگهبان گاوداريهاي شيري نژاد هلشتاين.
طرح: مطالعه آينده نگر.
حيوانات: بيست و چهار قلاده سگ نگهبان 18 گله گاوشيري اطراف مشهد.
روش: آلودگي لپتوسپيرائي بر روي بيست و چهار نمونه سرمي سگهاي نگهبان 18 مركز پرورش گاوهاي شيري نژاد هلشتاين در اطراف مشهد مورد بررسي قرار گرفت. كليه نمونه هاي سرمي با استفاده از آنتي ژن زنده 22 سروواريته لپتوسپيرايي تحت آزمايش (Microscopic agglutination test “MAT”)  قرار گرفتند.
تجزيه و تحليل آماري: اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون مربع كاي
مورد ارزيابي آماري قرار گرفت.
نتايج: تعداد 10 قلاده (41.6 درصد) از سگهاي نگهبان مورد بررسي داراي واكنش مثبت نسبت به آنتي ژنهاي Leptosira interrogans بودند. سروواريته هاي آلوده كننده شامل: (40 درصد، 4 قلاده) L.I. icterohaemorragiae و (60 درصد، 6 قلاده) L.I. coniacola hondutrech Iv بودند. حداقل تيتر آلودگي 1:200 و عيار نهايي آلودگي 1:800 بود. در اين بررسي مشخص گرديد كه از 20 قلاده سگ نر (45 درصد) 9 قلاده آلوده به لپتوسپيرا بوده در حالي كه از 4 قلاده سگ ماده فقط يك قلاده (25 درصد) داراي واكنش مثبت بر عليه لپتوسپيرا مي باشد.
نتيجه گيري: آلودگي سگهاي گله هاي گاوهاي شير به سروواريته هاي لپتوسپيرايي امكان پذير بوده و لذا انتقال آلودگي به گاوها و كاركنان دامپروري محتمل است. سگهاي نر بيشتر در معرض آلودگي قرار دارند. به منظور جلوگيري از بروز و انتشار بيماري بايستي سگهاي صاحبدار بر عليه بيماري ايمن گردند. مطالعات بيشتري بايستي در مورد آلودگي سگها در سطح كشور انجام گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طالب خان گروسی، م.، و وندیوسفی، ج.، و فامیل قدکچی، ه.، و نوروزیان، ا. (1382). بررسی سرواپی دمیولوژی لپتوسپیروز در سگهای گله اطراف مشهد. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 58(2), 177-179. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2993Vancouver : کپی

طالب خان گروسی مسعود، وندیوسفی جلیل، فامیل قدکچی هادی، نوروزیان ایرج. بررسی سرواپی دمیولوژی لپتوسپیروز در سگهای گله اطراف مشهد. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران). 1382 [cited 2021June17];58(2):177-179. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2993IEEE : کپی

طالب خان گروسی، م.، وندیوسفی، ج.، فامیل قدکچی، ه.، نوروزیان، ا.، 1382. بررسی سرواپی دمیولوژی لپتوسپیروز در سگهای گله اطراف مشهد. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), [online] 58(2), pp.177-179. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2993. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی