نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  - , شماره  4 ; از صفحه 30 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

نقش شاخص هاي اجتماعي و كالبدي بر كيفيت زندگي در بافت هاي شهري (مطالعه موردي: محلات شهري زنجان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است