برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مرداد 1396 , دوره  27 , شماره  151 ; از صفحه 41 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

فراواني ژن هاي مقاومت كينولوني وابسته به پلاسميد (PMQR) در جدايه هاي اشرشيا كلي مولد بتالاكتامازهاي طيف گسترده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 
چکیده: 

سابقه و هدف: مقاومت كينولوني وابسته به پلاسميد در توسعه مقاومت به كينولون ها در باكتري ها نقش مهمي دارد. هدف از اين مطالعه تعيين فراواني ژن هاي PMQR در جدايه هاي اشرشيا كلي مولد بتالاكتامازهاي طيف گسترده (ESBL) بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه بر روي 240 نمونه اشرشيا كلي جدا شده از نمونه ادرار بيماران در كرمانشاه انجام شد. تست تعيين حساسيت نسبت به آنتي بيوتيك هاي منتخب به روش ديسك ديفيوژن و ميكرودايلوشن براث انجام گرفت. جدايه هاي توليد كننده ESBL با استفاده از آزمون ديسك تركيبي شناسايي شدند. ژن هاي qnrA، qnrB، qnrS،aac (6'')-Ib  و qepA با PCR تشخيص داده شد. تمام محصولات PCR براي ژن aac (6´)-Ib جهت تشخيص واريانت aac(6´)-Ib-cr با آنزيم BtsCI هضم شدند. داده ها توسط روش هاي آماري تحليل شدند.
يافته ها: از 66 جدايه مولد
ESBL،45  (68.1 درصد) جدايه به سيپروفلوكساسين و لووفلوكساسين و 56 (84.8 درصد) جدايه به ناليديكسيك اسيد مقاوم بودند. ژن هاي qnrA، qnrB،qnrS  و qepA به ترتيب در28.7  درصد، 40.9 درصد، 4.5 درصد و 3 درصد از جدايه ها يافت شدند. ژن aac (6´)-Ib در 65.1 درصد از جدايه ها يافت شد كه از اين ها 88.4 درصد از نوع واريانت aac (6´)-Ib-cr بودند.
استنتاج: نتايج بيانگر شيوع بالاي ژن هاي PMQR در جدايه هاي E.coli مولد ESBL در كرمانشاه است. بين مقاومت به بتالاكتام ها و كينولون ها همبستگي مشاهده شد كه مي تواند بيانگر انتقال مشترك ژن هاي كينولوني به وسيله پلاسميدهاي حامل ESBL باشد. در نتيجه شناسايي سويه هاي E.coli مولد ESBL مي تواند نشانگر مقاومت بالا به كينولون ها باشد. بنابراين پيش از استفاده كينولون ها آزمايش غربالگري ESBL پيشنهاد مي شود تا از افزايش مقاومت به اين دسته دارويي جلوگيري شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 79
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی