نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  69 , شماره  2 ; از صفحه 427 تا صفحه 436 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير شدت هاي مختلف چراي دام بر ميزان ترسيب کربن و ذخيره ازت خاک (مطالعه موردي: قطعه چهار شهريار)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، ایران
 
چکیده: 
افزايش نگراني ها در زمينه گرمايش جهاني و تغيير اقليم موجب شده است که به خاک و توانايي آن در ترسيب کربن به صورت پايدار توجه ويژه اي شود. خاک ها بزرگترين ذخاير کربن در چرخه کربن خشکي هستند که حاوي کربني حدود سه برابر پوشش گياهي و دو برابر آنچه در اتمسفر وجود دارد مي باشند. مطالعه اثر چراي دام بر ذخيره کربن خاک بدليل نقش عمده کربن آلي خاک در توليد اهميت زيادي دارد و چراي دام پتانسيل بالايي براي تغيير ميزان ذخيره کربن در اکوسيستم هاي مرتعي دارد. در اين مطالعه اثر شدت هاي مختلف چرا بر ميزان ترسيب کربن و تثبيت ازت در مراتع کشت شده با گونه Atriplex canescens در قطعه چهار شهريار بررسي شد. بدين منظور پس از شناسايي مناطق با شدت هاي چرايي کم، متوسط و زياد جهت مقايسه با منطقه قرق نمونه برداري از پوشش گياهي و خاک انجام گرفت. نمونه برداري از پوشش گياهي به روش تصادفي سيستماتيک در قالب 20 پلات 5*5 متري انجام شد. در هر منطقه اولين پلات به طور تصادفي و چهار پلات ديگر در امتداد پلات اول و به فاصله 150-200 متر از يکديگر مستقر گرديدند. جهت نمونه برداري خاک تعداد 20 پروفيل در پلات هاي نمونه برداري پوشش گياهي حفر شد و نمونه هاي خاک در هر پروفيل از عمق هاي 10-0، 30-10 و 100-30 سانتي متري برداشته شد. در نمونه هاي خاک درصد سنگ و سنگريزه، وزن مخصوص ظاهري، کربن آلي و ازت اندازه گيري شد. در ادامه وزن کل کربن ترسيب شده در هر هکتار از هر عمق محاسبه گرديد. تحليل داده ها با آزمون تجزيه واريانس يکطرفه با استفاده از نرم افزار SPSS 17 انجام گرفت و جهت مقايسه ميانگين از آزمون دانکن استفاده شد. نتايج نشان داد که شدت هاي مختلف چرا باعث کاهش معني دار درصد کربن و ازت خاک شده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جعفری، م.، و آذرنیوند، ح.، و صادقی پور، ا.، و کمالی، ن.، و حیدری، ا.، و مداح‌ عارفی، ح. (1395). تاثیر شدت های مختلف چرای دام بر میزان ترسیب کربن و ذخیره ازت خاک (مطالعه موردی: قطعه چهار شهریار). مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران), 69(2), 427-436. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299240Vancouver : کپی

جعفری محمد، آذرنیوند حسین، صادقی پور احمد، کمالی نادیا، حیدری احمد، مداح‌ عارفی حسن. تاثیر شدت های مختلف چرای دام بر میزان ترسیب کربن و ذخیره ازت خاک (مطالعه موردی: قطعه چهار شهریار). مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران). 1395 [cited 2022May26];69(2):427-436. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299240IEEE : کپی

جعفری، م.، آذرنیوند، ح.، صادقی پور، ا.، کمالی، ن.، حیدری، ا.، مداح‌ عارفی، ح.، 1395. تاثیر شدت های مختلف چرای دام بر میزان ترسیب کربن و ذخیره ازت خاک (مطالعه موردی: قطعه چهار شهریار). مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران), [online] 69(2), pp.427-436. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299240. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی