برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  69 , شماره  2 ; از صفحه 353 تا صفحه 366 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط فاکتورهاي پوشش گياهي و خصوصيات خاک (مطالعه موردي پارک ملي خجير)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مرتعداری، واحد علوم و تحقیقات، داتشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش، بررسي روابط پوشش گياهي با خصوصيات خاک و تعيين مهم ترين خصوصيات خاکي موثر در تفکيک تيپ هاي رويشي منطقه پارک ملي خجير از توابع استان تهران بوده است. نمونه برداري به روش تصادفي-سيستماتيک انجام شد. بعد از برداشت اطلاعات پوشش گياهي با توجه به پراکنش پوشش گياهي با استفاده از آناليز دوطرفه گونه هاي شاخص (TWINSPAN) و آناليز تطبيقي قوس گير (DCA) پوشش گياهي منطقه به 5 تيپ گياهي طبقه بندي شد. از عمق 20 – 0 سانتي متر نمونه خاک برداشت و خصوصيات خاک شامل بافت خاک، درصد آهک، گچ، اسيديته، هدايت الکتريکي، پتاسيم، کلسيم، منيزيم و نسبت جذب ازت اندازه گيري گرديد. به منظور تجزيه وتحليل خصوصيات خاک در ارتباط با تغييرات پوشش گياهي از روش هاي تجزيه وتحليل چند متغيره از قبيل آناليز تطابق کانونيک (CCA) که يکي از روش هاي رسته بندي است استفاده شد. اين آناليزها با استفاده از نرم افزار PC - ORD انجام گرفت. نتايج نشان داد که يک همبستگي معني داري بين پوشش گياهي و عوامل محيطي اندازه گيري شده وجود داشته است. مهم ترين خصوصيات خاکي موثر در تفکيک تيپ هاي رويشي منطقه مورد مطالعه، سنگريزه، رس، سيلت، شن، گچ، آهک، اسيديته خاک، هدايت الکتريکي، پتاسيم و ارتفاع از سطح دريا بوده و هر گونه گياهي با توجه به منطقه رويش، نيازهاي اکولوژيک و دامنه بردباري با بعضي از خصوصيات خاک رابطه دارد. تيپ هاي گياهي ازنظر مقدار سنگريزه، آهک، گچ، شن، رس، با هم اختلاف معني داري داشته اند که نشان دهنده شکل گيري تيپ هاي گياهي در منطقه در ارتباط با خاک آن مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 132
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی