برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  31 , شماره  1 (ب) ; از صفحه 1 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

شبيه سازي اثر شوري آب بر عملکرد ذرت در شرايط تغيير اقليم در منطقه اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 
چکیده: 

در اين تحقيق، ميزان عملکرد ذرت (رقم مبين)، در شرايط آبياري با آب شور در منطقه اهواز، تحت سناريوهاي مختلف تغيير اقليم شبيه سازي گرديد. با در نظر گرفتن دوره مبنا (2010- 1981)، براي توليد سناريوها در دو دوره آتي 2050- 2021 و 2100- 2071، از مدل CSIRO-MK3.5 در ترکيب با سه سناريوي انتشار A2 و B1 و A1B استفاده شد و براي بررسي اثر سناريوهاي مختلف بر روي عملکرد، تحت پنج تيمار شوري آبياري: (S0: آب کارون (شوري 2.3 dS/mS1 شوري3.5 dS/m،S2 شوري4.5 dS/m، S3 شوري5.5 dS/m و S4 شوري6.5 dS/m ) مدل Aqua Crop انتخاب گرديد. براي نشان دادن اثر تغيير اقليم به تنهايي، ميزان عملکرد هر تيمار تحت هر سناريو با ميزان عملکرد همان تيمار در سناريوي مبنا مقايسه گرديد و نتايج نشان داد در دوره آتي اول اثر تغيير اقليم بر روي عملکرد ناچيز بود. در دوره دوم آتي، به صورت ميانگين در همه تيمارها، کاهش عملکرد تحت سناريوي A1B، 15%، تحت سناريوي B1، 24% و در سناريوي A2، 35% مشاهده گرديد. نتايج اثر توام تغيير اقليم و شوري بر ميزان عملکرد نشان داد که در دوره آتي اول، بيشترين کاهش عملکرد در سناريوي S4B1N1 (37%)، و در دوره دوم آتي در سناريوي S4A2N2 (%58)، رخ خواهد داد. در نهايت مشخص گرديد که روند تغييرات عملکرد نسبت به شوري، تحت هر يک از سناريوها به صورت خطي بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 74
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی