برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  39 , شماره  2 ; از صفحه 71 تا صفحه 83 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي سميت حشره کش هاي ايميداکلوپريد و پريميکارب بر مراحل مختلف رشدي شته جاليز (Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

شته جاليز  Glover Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) يکي از آفات مهم و خسارت زا در مزارع و گلخانه ها بوده و استفاده از آفت کش ها يکي از روش هاي کنترل اين آفت محسوب مي شود. کاربرد بي رويه ي آفت کش ها علاوه بر ايجاد مقاومت در آفات، منجر به بجا گذاشتن باقيمانده آن روي گياهان مي شود. اتخاذ تدابيري از جمله کاهش دز مصرف ميتواند در سلامت مصرف کنندگان موثر باشد. در پژوهش حاضر، حساسيت مراحل مختلف پورگي و حشره کامل شته جاليز به دز توصيه شده ي مزرعه اي و نيم دز حشره کش هاي ايميداکلوپريد و پريميکارب بررسي شد. همچنين آزمون زيست سنجي روي پوره سن سوم شته جاليز انجام و بر اساس LC50 ميزان حساسيت اين سن پورگي شته، در فاصله هاي زماني 24، 48 و 72 ساعت مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان داد که با افزايش سن پورگي، سميت آفت کش ها به طور معني داري کاهش يافته است. ميزان LC50 و LC90 ايميداکلوپريد، 24 ساعت پس از تيمار به ترتيب، 71.648 و 365.548 و پريميکارب 212.62 و 457.49 پي.پي.ام محاسبه شد. مرگ و مير غلظت LC50 اين حشره کش ها پس از گذشت 24، 48 و 72 ساعت به ترتيب براي ايميداکلوپريد 45، 48.89، 49.45 و براي پريميکارب 43.89، 47.78، 50.56 درصد به دست آمد. نتايج نشان داد در هر دو حشره کش، بيشترين ميزان مرگ و مير در 24 ساعت اول صورت گرفت و گذشت زمان (24، 48 و 72 ساعت) منجر به افزايش معني دار مرگ و مير نشده است. با توجه به اين که نيم غلظت هر دو حشره کش تلفات قابل قبولي روي شته ي جاليز داشتند، در صورت استفاده از دشمن طبيعي در قالب برنامه IPM، استفاده از نيم غلظت آنها قابل توصيه مي باشد

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 179 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی