برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  39 , شماره  2 ; از صفحه 37 تا صفحه 45 .
 
عنوان مقاله: 

کارايي کاربرد حشره کش ايميداکلوپريد همراه آب آبياري در مديريت کرم خراط، .Zeuzera pyrina L روي درخت گردو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 
چکیده: 

کرم خراط مهمترين آفت درختان گردو در مناطق خشک ايران است. يکي از راهکارهاي مديريت آفات، استفاده از حشره کش ها با آب آبياري در سطح محدود است. کنترل شيميايي به روش آبياري يکي از روش هاي کنترل شيميايي است که مي تواند در کاهش خسارت کرم خراط موثر باشد. براي اين منظور، آزمايش در منطقه کرج در تاريخ 1391/2/25 روي رقم گردوي آذرشهر انجام گرفت. درخت هاي مورد آزمايش همسن، 25 ساله و آلوده به کرم خراط بودند. اين آزمايش با 5 تيمار و 5 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفي انجام گرفت. در اين آزمايش از حشره کش ايميداکلوپريد SC350 به مقدار 20، 60، 100 و 140 ميلي ليتر به ازاي هر درخت به عنوان تيمارهاي آزمايشي و شاهد (بدون سم ريزي) استفاده شد. براي نمونه برداري ابتدا 5 درخت از هر تيمار به صورت تصادفي انتخاب شد. سپس از هر درخت 10 سرشاخه 60 سانتي متري همان سال (شاخه رشد) انتخاب و محل هاي نفوذ آفت (لاروهاي سنين مختلف) روي آنها شمارش و ثبت گرديد. نتايج نشان داد ميانگين تعداد سوراخ نفوذ در هر درخت براي تيمارهاي ايميداکلوپريد 100 و 140 ميلي ليتر به ترتيب 14.28 و 8.25 سوراخ بود که از لحاظ آماري کمتراز ميانگين تعداد سوراخ نفوذ در تيمار شاهد (28) بود. در تيمارهاي 20 و 60 ميلي ليتر از ايميداکلوپريد، ميانگين تعداد سوراخ نفوذ در هردرخت 32 و 38 سوراخ بود. بررسي ها نشان داد، کاربرد حشره کش در غلظت 20 و 60 ميلي ليتر سبب افزايش شدت آلودگي شده درصورتي که کاربرد حشره کش در غلظت 100 و 140 ميلي ليتر به ازاي هردرخت سبب کاهش 50 و 75 درصد آلودگي به کرم خراط شده است. کاربرد حشره کش به روش آبياري يک روش کاملا تخصصي بوده و بايد توسط کارشناس با توجه به شرايط فيزيکي خاک، فيزيولوژي درخت و بيولوژي آفت انجام شود، در غير اين صورت آلودگي هاي زيست محيطي، هزينه ي کنترل آفت و ميزان آلودگي به کرم خراط افزايش خواهد يافت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 757
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی