برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  39 , شماره  2 ; از صفحه 23 تا صفحه 36 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي مقاومت گياه کامل تعدادي از ژنوتيپ هاي گندم نان به پاتوتيپ +6E158A عامل بيماري زنگ زرد گندم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کزدستان، سنندج
 
چکیده: 

در اين تحقيق واکنش 55 ژنوتيپ گندم نان از چهار اقليم گرم و خشک جنوب، اقليم معتدل، اقليم سرد و اقليم گرم و مرطوب نسبت به نژاد غالب قارچ عامل بيماري زنگ زرد (6E158A+) در شرايط مزرعه در استان کرمانشاه مورد بررسي قرار گرفت. ارزيابي مزرعه اي به منظور بررسي مقاومت مرحله گياه کامل گندم با استفاده از واکنش ژنوتيپ ها به بيماري در سه نوبت با فاصله هفت روز بين دو مرحله ظهور برگ پرچم تا اواسط پر شدن دانه انجام شد. همچنين شدت بيماري در ژنوتيپ هاي آلوده به نژاد زنگ نيز در سه نوبت اندازه گيري گرديد وسپس سطح زير منحني پيشرفت بيماري (AUDPC) و همچنين مقدار نسبي سطح زير منحني پيشرفت بيماري (rAUDPC) ژنوتيپ هاي گندم محاسبه گرديد. سرانجام از ترکيب داده هاي مربوط به شدت آلودگي و تيپ آلودگي، ضريب آلودگي محاسبه گرديد. با توجه به اينکه بين ضريب آلودگي و AUDPC همبستگي بالا و معني دار بود، لذا تجزيه خوشه اي ژنوتيپ ها بر اساس AUDPC به منظور گروه بندي آن ها بر اساس مقاومت نسبت به پاتوتيپ 6E158A+ انجام شد. ژنوتيپ هاي گندم عکس العمل متفاوتي از نظر شدت آلودگي نسبت به نژاد قارچ نشان دادند. نتايج نشان داد که 25 درصد ژنوتيپ ها پايين ترين سطح AUDPC، 18 درصد سطح متوسط، 14 درصد بالاترين سطح و 43 درصد داراي سطح نزديک متوسط يا نسبتا بالاي AUDPC را از خود نشان دادند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی