برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  2 , شماره  4 ; از صفحه 56 تا صفحه 69 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي مولکولي جدايه هاي لاکتيکي بدست آمده از چال در استان گلستان و بررسي فعاليت ضد قارچي لاکتوباسيلوس برويس وانتروکوکوس فاسيوم ايزوله شده عليه پني سيليوم کرايسوژنوم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی- زیست فناوری مواد غذایی، دانشکده منابع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 
چکیده: 
هدف از انجام اين پژوهش شناسايي مولکولي لاکتوباسيلوس هاي جدا شده از چال (شير تخميري شتر) و بررسي فعاليت ضدقارچي لاکتوباسيلوس برويس وانتروکوکوس فاسيوم جدا شده به عنوان نگهدارنده اي زيستي عليه کپک پني سيليوم کرايسوژنوم بود. در اين پژوهش پس از انجامPCR  با جفت پرايمرهاي عمومي باکتري هاي اسيد لاکتيک، نتايج توالي يابي با توالي هاي موجود در پايگاه اطلاعاتي  NCBIمقايسه شد. از بين جدايه هاي شناسايي شده، اثر ضدقارچي جدايه هاي  C8 ،C6 و C17 به عنوان نگهدارنده بيولوژيکي با استفاده از روش دولايه مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس شناسايي آناليز ناحيه ژني  16S rDNAباکتري هاي جدا شده 2 نژاد از لاکتوباسيلوس برويس (کدهاي C6 و C17)، يک نژاد انتروکوکوس هيرايي (کد C7) و يک نژاد انتروکوکوس فاسيوم (کد C8) بودند. نتايج نشان داد که هر دو جدايه لاکتوباسيلوس برويس و جدايه انتروکوکوس فاسيوم داراي اثر بازدارندگي قوي اي بر رشد پني سيليوم کرايسوژنوم مي باشند. اين بازدارندگي بعد از 48 ساعت براي سويه لاکتوباسيلوس برويس بيشتر از ديگر سويه ها بود. اثر همه تيمارها با نمونه شاهد (بدون باکتري هاي لاکتيکي) داراي اختلاف معني داري (P<0.05)، ولي با يکديگر اختلاف معني داري نداشتند (P>0.05). نتايج مربوط به درصد بازدارندگي بعد از 72 ساعت نيز نشان داد که هر دو جدايه لاکتوباسيلوس برويس (C6 و C17) نسبت به انتروکوکوس فاسيوم (C8)، اثر بازدارندگي قوي تري را عليه پني سيليوم کرايسوژنوم از خود نشان دادند و اثر همه تيمارها با نمونه شاهد داراي اختلاف معني دار ولي با يکديگر اختلاف معني داري نداشتند. با توجه به نتايج، مي توان بيان داشت باکتري هاي آزمون شده، پتانسيل جلوگيري از فساد ميکروبي مواد غذايي مستعد فساد با کپک پني سيليوم کرايسوژنوم به ويژه پنير را به عنوان نگهدارنده اي طبيعي و ايمن دارا مي باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نصراله زاده، ا.، و خمیری، م.، و صادقی، ع. (1395). شناسایی مولکولی جدایه های لاکتیکی بدست آمده از چال در استان گلستان و بررسی فعالیت ضد قارچی لاکتوباسیلوس برویس وانتروکوکوس فاسیوم ایزوله شده علیه پنی سیلیوم کرایسوژنوم. میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, 2(4), 56-69. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299112Vancouver : کپی

نصراله زاده احمد، خمیری مرتضی، صادقی علیرضا. شناسایی مولکولی جدایه های لاکتیکی بدست آمده از چال در استان گلستان و بررسی فعالیت ضد قارچی لاکتوباسیلوس برویس وانتروکوکوس فاسیوم ایزوله شده علیه پنی سیلیوم کرایسوژنوم. میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی. 1395 [cited 2021December08];2(4):56-69. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299112IEEE : کپی

نصراله زاده، ا.، خمیری، م.، صادقی، ع.، 1395. شناسایی مولکولی جدایه های لاکتیکی بدست آمده از چال در استان گلستان و بررسی فعالیت ضد قارچی لاکتوباسیلوس برویس وانتروکوکوس فاسیوم ایزوله شده علیه پنی سیلیوم کرایسوژنوم. میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, [online] 2(4), pp.56-69. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299112. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 40 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی