3 SID.ir | رديابي ژن هاي ساختاري کدکننده ي انتروسين در انتروکوکوس هاي ايزوله شده از پنير سنتي کردي

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

رديابي ژن هاي ساختاري کدکننده ي انتروسين در انتروکوکوس هاي ايزوله شده از پنير سنتي کردي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و صنايع غذايي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
 
چکیده: 

انتروسين ها، باکتريوسين هايي هستند که توسط سويه هاي انتروکوکوس توليد مي شوند. انتروسين ها تنوع زيادي داشته و هر گونه ي انتروکوکوس با توجه به محتواي ژنتيکي و محيط رشد، نوع يا انواع مختلفي از انتروسين را مي تواند توليد کند. در اين پژوهش 15 سويه باکتريايي (جنس انتروکوکوس) که توسط روش هاي مبتني بر کشت و مولکولي از پنير سنتي کردي جدا شده بودند، انتخاب گرديدند. جهت استخراج  DNAجدايه ها از کيت استخراج Genomic DNA isolation VI که مخصوص باکتري هاي گرم مثبت با ديواره سخت بود، استفاده شد. به منظور رديابي ژن هاي ساختاري کد کننده انتروسين واکنش زنجيره اي پليمراز (PCR59) انجام گرديد. نتايج نشان داد که ژن انتروسين A، با حضور در 10 مورد از 15 مورد ايزوله بيشترين فراوني را داشت و بعد از آن بيشترين فراواني به ترتيب مربوط به ژن هاي انتروسين  Pبا 9 مورد و  Bبا 8 مورد بود. اکثر جدايه هاي انتروکوکوس مورد بررسي در اين مطالعه داراي ژن هاي توليد کننده انتروسين بودند. انتروکوکوس فکاليسNRIC0112  و انتروکوکوس فکاليس SK13 داراي 5 ژن مختلف، انتروسينA ، انتروسين B، انتروسين P، انتروسين 31 و انتروسين  Xبودند. ژن انتروسين هاي  AS48, L50, 1071و KS در هيچ يک از جدايه ها يافت نشد. با اين وجود به کارگيري اين جدايه ها در فراورده هاي لبني و صنعتي مطالعات بيشتري را طلب مي کند.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 152
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی