برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  58 , شماره  2 ; از صفحه 187 تا صفحه 191 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقدماتي پيرامون ايمن سازي گوساله گاوميش با استفاده از پادگن هاي تخم و آنكوسفراكينوكوكوس گرانولوزوس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه اهواز
 
چکیده: 
هدف: مقايسه تاثير پادگن هاي استخراج شده از تخم و انكوسفر فعال اكينوكوكوس گرانولوزوس با منشا گاوميش در جلوگيري از تشكيل و رشد كيست هيداتيك در گاوميشهاي مورد مطالعه.
طرح: كارآزمايي باليني
حيوانات: نه راس گوساله گاوميش نر 8-7 ماهه
روش: تهيه اكينوكوكوس گرانولوزوس از سگ متعاقب خورانيدن كيست هيداتيك گاوميش، جدا كردن تخم از بند بارور كرمها، كشت آزمايشگاهي تخم و تهيه انكوسفر فعال، سونيكه كردن تخم و انكوسفر فعال و تهيه پادگن هموژن از آنها، تزريق عضلاني يك ميلي ليتر از پادگن هاي فوق همراه با ياور فروند به گاوميشها و تكرار تزريق با همان مقادير قبلي 6 هفته بعد به صورت زير جلدي، آلوده كردن تجربي گاوميشها با 500 عدد تخم اكينوكوكوس گرانولوزوس و كشتار گاوميشها و بررسي امعا و احشا آنها 10 ماه پس از آلودگي تجربي.
تجزيه و تحليل آماري: تقسيم بندي گاوميشهاي مورد مطالعه در سه گروه 3 راسي با كمك جدول تصادفي و مقايسه نتايج به دست آمده با استفاده از روش توكي و با درجه اطمينان 99 درصد.
نتايج: تعداد كيستهاي هيداتيك كبد و ريه در گاوميشهاي ايمن شده با پادگن به طور معني داري كمتر از گاوميشهاي گروه شاهد بود (p<0.01) محافظت روده اي حاصل از تزريق پادگن 84.5 درصد و در مورد پادگن انكوسفر 89 درصد به دست آمد و محافظت ايجاد شده در محل استقرار كيست (كبد و ريه) در مورد پادگن 3.45 درصد و در مورد پادگن انكوسفر53.37 درصد بود كه در هر مورد اختلاف معني دار مشاهده گرديد (p<0.01) ايمني حفاظتي حاصل از تزريق پادگن تخم 76.7 درصد و در مورد پادگن انكوسفر 5/83 درصد بدست آمد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان دادند كه پادگن هاي تخم و انكوسفر فعال توانايي ايجاد محافظت را عليه استقرار و رشد كيست هيداتيك در گاوميش داشته و توانايي پادگن انكوسفر فعال در اين خصوص بيشتر از پادگن تخم است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نویدپور، ش.، و حقوقی راد، ن.، و پایکاری، ح. (1382). بررسی مقدماتی پیرامون ایمن سازی گوساله گاومیش با استفاده از پادگن های تخم و آنکوسفراکینوکوکوس گرانولوزوس. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 58(2), 187-191. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2991Vancouver : کپی

نویدپور شاهرخ، حقوقی راد ناصر، پایکاری حبیب اله. بررسی مقدماتی پیرامون ایمن سازی گوساله گاومیش با استفاده از پادگن های تخم و آنکوسفراکینوکوکوس گرانولوزوس. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران). 1382 [cited 2021September20];58(2):187-191. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2991IEEE : کپی

نویدپور، ش.، حقوقی راد، ن.، پایکاری، ح.، 1382. بررسی مقدماتی پیرامون ایمن سازی گوساله گاومیش با استفاده از پادگن های تخم و آنکوسفراکینوکوکوس گرانولوزوس. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), [online] 58(2), pp.187-191. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2991. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی