نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  2 , شماره  4 ; از صفحه 1 تا صفحه 17 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تاثير درصد نمک، pH و دماي نگهداري بر زنده ماني باکتري هاي پروبيوتيک لاکتوباسيلوس برويس و لاکتوباسيلوس پلانتاروم و ويژگي هاي کيفي زيتون تخميري به روش سطح پاسخ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 
چکیده: 
اين پژوهش با هدف بررسي زنده ماني باکتري هاي پروبيوتيک لاکتوباسيلوس برويس و لاکتوباسيلوس پلانتاروم و همچنين بررسي خصوصيات کيفي زيتون تخميري توليدي، تحت تيمارهاي نمک (2 تا % 10)،  3) pHتا 4.5) و دماي نگهداري (4 تا (37°C با استفاده از روش سطح پاسخ به اجرا درآمد تا با تعيين سطوح بهينه اين تيمارها بتوان زيتون تخميري پروبيوتيک با پذيرش کيفي مناسب توليد نمود. پس از اعمال تيمارهاي مذکور، معني داري تاثير درصد نمک بر زنده ماني لاکتوباسيلوس پلانتاروم با افزايش دماي نگهداري و افزايش  pHو همچنين معني داري اثر متقابل افزايش دماي نگهداري با کاهش درصد نمک بر ميزان زنده ماني لاکتوباسيلوس برويس در زيتون تخميري در سطح %5 تاييد گرديد. اثر متقابل افزايش درصد نمک با کاهش دماي نگهداري نيز بر ميزان شاخص هاي رنگي زيتون تخميري به شکل درجه دوم و در سطح %5 معني دار بود. بر اين اساس، رابطه زنده ماني باکتري هاي پروبيوتيک با تيمارهاي فرآوري زيتون تخميري و همچنين رابطه خصوصيات کيفي زيتون توليدي با زنده ماني باکتري هاي پروبيوتيک تلقيح شده تحت تاثير متغيرهاي فرايند، محرز شد. لذا کنترل و ارزيابي اثرات متقابل اين متغيرها در طي فرآوري زيتون تخميري پروبيوتيک به منظور توليد محصول با کيفيت بالا ضروري به نظر مي رسد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عابدفر، ع.، و ابراهیمی، م.، و صادقی، ع.، و غلامحسین پور، ع. (1395). ارزیابی تاثیر درصد نمک, pH و دمای نگهداری بر زنده مانی باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس برویس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم و ویژگی های کیفی زیتون تخمیری به روش سطح پاسخ. میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, 2(4), 1-17. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299081Vancouver : کپی

عابدفر عباس، ابراهیمی مریم، صادقی علیرضا، غلامحسین پور علی اکبر. ارزیابی تاثیر درصد نمک, pH و دمای نگهداری بر زنده مانی باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس برویس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم و ویژگی های کیفی زیتون تخمیری به روش سطح پاسخ. میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی. 1395 [cited 2022May21];2(4):1-17. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299081IEEE : کپی

عابدفر، ع.، ابراهیمی، م.، صادقی، ع.، غلامحسین پور، ع.، 1395. ارزیابی تاثیر درصد نمک, pH و دمای نگهداری بر زنده مانی باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس برویس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم و ویژگی های کیفی زیتون تخمیری به روش سطح پاسخ. میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, [online] 2(4), pp.1-17. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299081. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 178 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی