نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  71 , شماره  4 ; از صفحه 453 تا صفحه 461 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تنش اکسيداتيو ناشي از سرب بر عملکرد، وضعيت آنتي اکسيداني و پاسخ هاي رفتاري جوجه هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، خوزستان
 
چکیده: 
زمينه مطالعه: تا به امروز، نمونه هاي بي شماري از اختلالات بيوشيميايي، فيزيولوژيک و رفتاري ناشي از رويارويي با سرب در حيوانات گزارش شده است. از سوي ديگر، مکانيسمي که طي آن سرب موجب کاهش عملکرد پرندگان مي گردد، آشکار نشده است. از اينرو، جهت بررسي اين فرضيه که سرب با القاي تنش اکسيداتيو و تغيير در وضعيت آنتي اکسيداني و رفتار، بر عملکرد پرنده اثر مي گذارد، اين آزمايش طراحي شد.هدف: اين آزمايش براي بررسي اثر تنش اکسيداتيو القا شده توسط سرب بر عملکرد، وضعيت آنتي اکسيداني و رفتار جوجه هاي گوشتي انجام شد. روش کار: 80 قطعه جوجه گوشتي به طور تصادفي به دو تيمار آزمايشي با 4 تکرار (هر تکرار شامل 10 قطعه جوجه گوشتي) اختصاص يافت. جيره هاي آزمايشي شامل 1) جيره پايه بدون سرب (شاهد) و 2) جيره پايه حاوي 200mg سرب در کيلوگرم جيره. نتايج: نتايج آزمايش حاضر نشان مي دهد، استفاده از سرب در کل دوره پرورش، افزايش وزن روزانه را نسبت به تيمار شاهد به طور معني داري کاهش داد (p<0.01) و موجب افزايش معني دار ضريب تبديل خوراک جوجه هاي گوشتي شد (p<0.01). همچنين، پس از مصرف جيره آلوده با محرک تنش زا، مقدار مالون دي آلدهيد و نسبت هتروفيل به لنفوسيت به طور معني داري افزايش و فعاليت آنزيم سوپراکسيددسموتاز و گلوتاتيون پراکسيداز به طور معني داري کاهش يافت (p³0.01). افزون بر اين، استفاده از 200mg سرب در جيره موجب افزايش معني دار وضعيت نشسته و رفتار تهاجمي و کاهش معني دار رفتار تغذيه پرندگان شد (p<0.01). نتيجه گيري نهايي: نتايج اين آزمايش نشان مي دهد تنش اکسيداتيو ناشي از سرب موجب افزايش ضريب تبديل خوراک و کاهش عملکرد پرنده مي شود. از اينرو، مکانيسم پايه پيشنهادي براي بروز چنين پديده اي اين است که رويارويي با سرب از طريق اختلال در وضعيت آنتي اکسيداني و رفتار تغذيه اي پرنده موجب کاهش عملکرد مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ابراهیمی، ر.، و محمدآبادی، ط.، و ساری، م.، و سالاری، س.، و ضمیری، م.، و بیگی نصیری، م. (1395). اثر تنش اکسیداتیو ناشی از سرب بر عملکرد, وضعیت آنتی اکسیدانی و پاسخ های رفتاری جوجه های گوشتی. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 71(4), 453-461. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299066Vancouver : کپی

ابراهیمی روح اله، محمدآبادی طاهره، ساری محسن، سالاری سمیه، ضمیری محمدجواد، بیگی نصیری محمدتقی. اثر تنش اکسیداتیو ناشی از سرب بر عملکرد, وضعیت آنتی اکسیدانی و پاسخ های رفتاری جوجه های گوشتی. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران). 1395 [cited 2022May27];71(4):453-461. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299066IEEE : کپی

ابراهیمی، ر.، محمدآبادی، ط.، ساری، م.، سالاری، س.، ضمیری، م.، بیگی نصیری، م.، 1395. اثر تنش اکسیداتیو ناشی از سرب بر عملکرد, وضعیت آنتی اکسیدانی و پاسخ های رفتاری جوجه های گوشتی. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), [online] 71(4), pp.453-461. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299066. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی