برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  71 , شماره  4 ; از صفحه 453 تا صفحه 461 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تنش اکسيداتيو ناشي از سرب بر عملکرد، وضعيت آنتي اکسيداني و پاسخ هاي رفتاري جوجه هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، خوزستان
 
چکیده: 

زمينه مطالعه: تا به امروز، نمونه هاي بي شماري از اختلالات بيوشيميايي، فيزيولوژيک و رفتاري ناشي از رويارويي با سرب در حيوانات گزارش شده است. از سوي ديگر، مکانيسمي که طي آن سرب موجب کاهش عملکرد پرندگان مي گردد، آشکار نشده است. از اينرو، جهت بررسي اين فرضيه که سرب با القاي تنش اکسيداتيو و تغيير در وضعيت آنتي اکسيداني و رفتار، بر عملکرد پرنده اثر مي گذارد، اين آزمايش طراحي شد.هدف: اين آزمايش براي بررسي اثر تنش اکسيداتيو القا شده توسط سرب بر عملکرد، وضعيت آنتي اکسيداني و رفتار جوجه هاي گوشتي انجام شد. روش کار: 80 قطعه جوجه گوشتي به طور تصادفي به دو تيمار آزمايشي با 4 تکرار (هر تکرار شامل 10 قطعه جوجه گوشتي) اختصاص يافت. جيره هاي آزمايشي شامل 1) جيره پايه بدون سرب (شاهد) و 2) جيره پايه حاوي 200mg سرب در کيلوگرم جيره. نتايج: نتايج آزمايش حاضر نشان مي دهد، استفاده از سرب در کل دوره پرورش، افزايش وزن روزانه را نسبت به تيمار شاهد به طور معني داري کاهش داد (p<0.01) و موجب افزايش معني دار ضريب تبديل خوراک جوجه هاي گوشتي شد (p<0.01). همچنين، پس از مصرف جيره آلوده با محرک تنش زا، مقدار مالون دي آلدهيد و نسبت هتروفيل به لنفوسيت به طور معني داري افزايش و فعاليت آنزيم سوپراکسيددسموتاز و گلوتاتيون پراکسيداز به طور معني داري کاهش يافت (p³0.01). افزون بر اين، استفاده از 200mg سرب در جيره موجب افزايش معني دار وضعيت نشسته و رفتار تهاجمي و کاهش معني دار رفتار تغذيه پرندگان شد (p<0.01). نتيجه گيري نهايي: نتايج اين آزمايش نشان مي دهد تنش اکسيداتيو ناشي از سرب موجب افزايش ضريب تبديل خوراک و کاهش عملکرد پرنده مي شود. از اينرو، مکانيسم پايه پيشنهادي براي بروز چنين پديده اي اين است که رويارويي با سرب از طريق اختلال در وضعيت آنتي اکسيداني و رفتار تغذيه اي پرنده موجب کاهش عملکرد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 74
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی