برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين روبشگاه بالقوه گونه گياهي ارمک يا .Ephedra strobilacea L با استفاده از مدل آنتروپي حداکثر در مراتع پشتکوه استان يزد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

گونه گياهي Ephedra strobilacea گونه اي ارزشمند از نظر علوفه اي و حفاظت آب و خاک بوده و در داروسازي نيز کاربرد فراواني دارد. در اين پژوهش رويشگاه بالقوه اين گونه گياهي در مراتع پشتکوه استان يزد با استفاده از روش Maxent مدلسازي شد و مهمترين عوامل موثر بر پراکنش اين گونه و دامنه اکولوژيک پتانسيل آنها معرفي گرديد. بدين منظور اطلاعات مربوط به نقاط حضور گونه با پيمايش صحرايي، اطلاعات مربوط به متغيرهاي خاکي با استفاده از روش هاي زمين آماري، اطلاعات توپوگرافي از مدل رقومي ارتفاع منطقه و اطلاعات اقليمي از نقشه هاي موجود تهيه شدند. آماده سازي لايه ها با استفاده از نرم افزارهاي +GS و ARC GIS انجام شد. در ابتدا همبستگي بين متغيرهاي محيطي مورد بررسي قرار گرفت و 24 متغير محيطي براي ورود به مدل مناسب تشخيص داده شده و وارد نرم افزار Maxent3.3 شدند. نتايج اين مطالعه نشان داد که گونه E. strobilacea گونه اي گچ دوست مي باشد زيرا که مهمترين شاخص تأثيرگذار در ترجيح رويشگاه اين گونه گچ عمق دوم ( از 35 تا 40 درصد) مي باشد. متغيرهاي بعدي تأثيرگذار در حضور اين گونه متغيرهاي گچ عمق اول (35-5 درصد)، آهک عمق اول و دوم (45-5 درصد) و شن عمق اول و دوم (90-45 درصد)، کلسيم عمق اول ( 5 نا 40 درصد) و هدايت الکتريکي خاک کمتر از 10 دسي زيمنس بر متر مي باشند. همچنين بيشترين احتمال استقرار و پراکنش اين گياه در اراضي کم شيب (کمتر از 10 درصد) است. دقت و توانايي مدل پيش بيني براي اين گونه بر اساس مقدار سطح زير منحني (AUC) 0.98 خوب ارزيابي شد. ضريب کاپاي حاصل از مقايسه نقشه هاي پيش بيني و واقعي نيز مقدار 0.88 به دست آمد که در سطح بسيار خوب مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی