برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر متقابل کاربرد سطوح مختلف زئوليت و کمپوست بر برخي خصوصيات خاک و عملکرد وتيور (.Chrysopogon zizanioides L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مرتع و ابخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر
 
چکیده: 

گياه وتيور (.Chrysopogon zizanioides L) يکي از شناخته شده ترين گياهان جهت اصلاح و احياي مراتع است. با توجه به فقير بودن خاک هاي کشور يکي از سريع ترين راه هاي مديريتي براي رشد مطلوب گياهان و بهبود عرصه هاي تخريب شده افزودن اصلاح کننده ها به خاک است. اين تحقيق با هدف بررسي اثر متقابل زئوليت و کمپوست بر برخي خصوصيات خاک و عملکرد گياه وتيور و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار به مدت پنج ماه در سال 94-95 در گلخانه دانشگاه ملاير انجام شد. کود زئوليت در پنج سطح صفر (شاهد)، يک، دو، سه و چهار درصد وزني خاک و کود کمپوست دامي در چهار سطح صفر (شاهد)، 20، 40 و 60 درصد حجمي خاک به گلدان هاي پنج کيلوگرمي حاوي پايه هاي وتيور افزوده شد. تيمارهاي اعمال شده تاثير معني دار و افزايشي در پارامترهاي: pH، هدايت الکتريکي، رطوبت وزني و ميزان K خاک ايجاد کرده و باعث کاهش معني دار چگالي ظاهري خاک شد ولي در ميزان Ca و Mg خاک تفاوت معني داري ايجاد نکرد. تاثير کود آلي در کاهش چگالي خاک ، بيش تر از زئوليت بود. سطوح تلفيقي زئوليت و کمپوست باعث افزايش معني دار همه صفات مورد اندازه گيري در گياه وتيور شد. بيش ترين درصد اسانس در تيمار يک درصد وزني زئوليت و 20 درصد حجمي کمپوست و کم ترين درصد اسانس در تيمار عدم حضور زئوليت و 20 درصد حجمي کمپوست ايجاد شد. هم چنين درصد پروتئين خام برگ، غلظت قندهاي محلول و نامحلول و طول ساقه و ريشه در تيمارهاي مختلف زئوليت و کمپوست تاثير افزايشي و معني داري رانسبت به شاهد نشان دادند. البته اين روند افزايشي به طور خطي و يکنواختي نبوده است. به نظر مي رسد استفاده تلفيقي از زئوليت و کمپوست آثار مثبتي بر ويژگي هاي خاک و عملکرد گياه وتيور داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی