نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه عملكردهاي پنج سيستم مغزي و تغييرات خلقي (اضطراب و افسردگي) با ميزان استروژن در زنان يائسه و غير يائسه شهر اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، دانشگاه آزاد خوراسگان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: يائسگي يكي از بحراني ترين مراحل زندگي زنان است كه بدنبال قطع عملكرد تخمدان ها و كاهش سطح استروژن ايجاد مي شود. يائسگي، يك سري عوارض جسماني و روان شناختي دارد. تحقيق هاي عصب روان شناسان نشان داده كه عملكرد سيستم عصبي مركزي و قسمت هايي از مغز به واسطه استروژن تعديل مي شود. مطالعه حاضر، با هدف مقايسه عملكردهاي پنج بخش مهم مغز (لوب پره فرونتال، شكنج سينگوليت، سيستم ليمبيك، هسته هاي قاعده اي و لوب تمپورال)، تغييرات خلقي (اضطراب و افسردگي) با ميزان استروژن در زنان يائسه و غير يائسه شهر اصفهان انجام شد.روش بررسي: اين پژوهش، توصيفي از نوع علي- مقايسه اي بود. آزمودني هاي اين پژوهش 200 نفر (100 زن يائسه 45 الي 65 ساله و 100 زن غير يائسه 20 الي 40 ساله) بودند كه به روش غيرتصادفي در دسترس از مراكز بهداشتي درماني مطهري و سجاد، بيمارستان امين و عسگريه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه 101 سوالي سيستم هاي مغزي (Brain systems) با ضريب پايايي 0.89 براي ارزيابي عملكردهاي پنج سيستم مهم مغزي (لوب پره فرونتال، شكنج سينگوليت، سيستم ليمبيك، هسته هاي قاعده اي و لوب تمپورال) و پرسشنامه افسردگي بك با ضريب پايايي 0.93 و اضطراب بك با ضريب پايايي 0.92 براي ارزيابي ميزان ابتلا به افسردگي و اضطراب در آزمودني ها بودند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي (تحليل واريانس چند متغيري مانوا) تجزيه و تحليل و تحليل شدند.يافته ها: بين دو گروه زنان يائسه و غير يائسه از نظر عملكردهاي پنج سيستم مغزي (لوب پره فرونتال، شكنج سينگوليت، سيستم ليمبيك، هسته هاي قاعده اي و لوب تمپورال) و ميزان استروژن و اضطراب تفاوت معني دار وجود داشت (p<0.001). اما از نظر افسردگي تفاوت معني دار وجود نداشت.نتيجه گيري: به نظر مي رسد كه استروژن علاوه بر نقش جنسي و توليد مثلي در زنان، بر روي سيستم عصبي و قسمت هاي مختلف آن هم تاثير مي گذارد و به دنبال كاهش استروژن در زنان يائسه، عملكرد مغز و تعديل كاركرد آن به وسيله اين هورمون تحت تاثير قرار مي گيرد. به نحوي كه ارتباط دو سويه و همگرايي را مي توان ميان ترشح هورمون ها و عمكلرد مغزي و تغييرات خلقي مانند اضطراب و افسردگي تبيين نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عسگری، ک.، و هاشمی، ب. (1395). مقایسه عملکردهای پنج سیستم مغزی و تغییرات خلقی (اضطراب و افسردگی) با میزان استروژن در زنان یائسه و غیر یائسه شهر اصفهان. ارمغان دانش, 21(6 (پی در پی 113)), 617-629. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299028Vancouver : کپی

عسگری کریم، هاشمی بیتا. مقایسه عملکردهای پنج سیستم مغزی و تغییرات خلقی (اضطراب و افسردگی) با میزان استروژن در زنان یائسه و غیر یائسه شهر اصفهان. ارمغان دانش. 1395 [cited 2022May27];21(6 (پی در پی 113)):617-629. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299028IEEE : کپی

عسگری، ک.، هاشمی، ب.، 1395. مقایسه عملکردهای پنج سیستم مغزی و تغییرات خلقی (اضطراب و افسردگی) با میزان استروژن در زنان یائسه و غیر یائسه شهر اصفهان. ارمغان دانش, [online] 21(6 (پی در پی 113)), pp.617-629. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299028. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 274 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی