برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  70 , شماره  2 ; از صفحه 531 تا صفحه 541 .
 
عنوان مقاله: 

مدلسازي عوامل موثر بر رشد طولي خندق هاي مارني و تعيين سهم توليد رسوب حاصل از آنها (مطالعه موردي: حوضه درب خزينه خوزستان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 
چکیده: 

فرسايش خندقي از اشکال تشديد شونده تخريب خاک در اراضي مرتعي و کشاورزي است، که وجود آن هشداري جدي در تخريب سرزمين و نشانه اي از فرسايش پيشرونده است. پايش گسترش طولي خندق به منظور تعيين عوامل موثر بر آن براي برنامه ريزي کارا حفاظت آب و خاک ضروري است. اين مطالعه با استفاده از عکس هاي هوايي سال 1343، 1374و پيمايش صحرايي سال 1393بهمراه سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) به بررسي رشد طولي30خندق و تعيين عوامل اصلي ايجاد آن و نيز تعيين سهم توليد رسوب (بارمعلق و بستر) حاصل از پيشروي خندق ها در حوضه درب خزينه خوزستان مي پردازد. نتايج نشان داد که در دو دوره زماني مذکور ميزان متوسط رشد طولي خندقها به ترتيب 0.37 و 0.65 متر در سال بوده که با مقايسه دو دوره زماني سال 1343-1374 با 1374-1393، ميزان رشد طولي خندق ها به ترتيب 0.37 و 0.65 متر در سال برآورد گرديد که بطور متوسط دوره دوم نسبت به دوره اول، 77 درصد رشد نشان داده است. همچنين مدل رگرسيوني نهايي گسترش طولي خندق با 9 فاکتور اصلي و ضريب همبستگي 0.95 بسط داده شد، بطوريکه مدل نشان داد از بين فاکتورهاي اصلي، فاکتور سديم محلول، هدايت الکتريکي و مقدار مواد آلي با ضريب تبيين 0.83 و بيشترين تاثير را در توسعه خندق دارند. همچنين بيش از دوسوم رسوب خروجي خندق هاي منطقه به صورت بارمعلق و يک سوم آن بصورت بارکف (ذرات بزرگتر از 63 ميکرون به عنوان بار کف) خارج مي شوند. اين موضوع در انتخاب نوع برنامه هاي پيشگيري و اصول حفاظتي خاک در منطقه اهميت فراواني دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی