برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط تنوع درختي با برخي صفات مورفولوژيکي و عناصر غذايي برگ درختان ممرز (.Carpinus betulus L) در جنگل هاي هيرکاني (مطالعه موردي: جنگل هاي اسالم-گيلان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه لرستان
 
چکیده: 

هدف از تحقيق حاضر، بررسي ارتباط شاخص هاي تنوع زيستي اشکوب درختي با برخي مشخصه هاي مورفولوژيکي و عناصر غذايي برگ درختان ممرز (.Carpinus betulus L) در جنگل اسالم، گيلان بود. نه قطعه نمونه به ابعاد 50×50 متر براي آشکوب درختي در گراديان ممرز خالص تا اختلاط نه گونه اي ممرز با ساير گونه هاي درختي انتخاب و شاخص هاي تنوع زيستي اشکوب درختي اندازه گيري و نيز نمونه برداري برگ درختان ممرز در اشکوب فوقاني انجام شد. نتايج نشان داد که بين شاخص هاي غنا و تنوع با صفات طول برگ، طول دمبرگ، فاصله رگبرگ، ضخامت برگ، مساحت برگ و تعداد دندانه برگ همبستگي معني داري وجود ندارد، اما بين ميزان حداکثر پهناي برگ، وزن تر و وزن خشک برگ با شاخص مزبور همبستگي منفي و معني داري مشاهده شد. همبستگي پيرسون صفات مورفولوژي برگ با مشخصات درختان ممرز نشان داد که فقط سطح مقطع آن با وزن خشک برگ همبستگي معني دار و مثبت و نيز با سطح ويژه برگ همبستگي معني دار و منفي وجود دارد. نتايج نشان داد که بين مقدار شاخص تنوع و مقدار منگنز و خوشخوراکي همبستگي معني دار و مثبت و نيز غنا فقط با خوشخوراکي همبستگي معني دار و مثبت وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 76
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی