برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش فرزندپروري مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب، افسردگي و پرخاشگري مادران داراي كودك مبتلا به اختلال لجبازي نافرماني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* لرستان، دانشگاه لرستان، گروه روان شناسی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مادران داراي كودك مبتلا به اختلال لجبازي نافرماني مشكلات مربوط به سلامت روان از جمله اضطراب، افسردگي و پرخاشگري بيشتري را تجربه مي كنند. در اين راستا، هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير آموزش فرزندپروري مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب، افسردگي و پرخاشگري مادران داراي كودك مبتلا به اختلال لجبازي نافرماني بود.
روش بررسي: طرح پژوهش حاضر به صورت شبه آزمايشي و از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل تمامي مادران داراي دانش آموز دختر مبتلا به اختلال لجبازي نافرماني (گروه سني
6 تا 12 سال) در دبستان هاي ابتدايي شهر نورآباد، بوده است. نمونه گيري در دو مرحله تصادفي و مبتني بر هدف انجام شد. بدين منظور 34 نفر از مادران دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي مبتلا به اختلال لجبازي نافرماني بعد از نمونه گيري هدفمند به صورت تصادفي به دو گروه آزمايشي و گواه تقسيم شدند. از فهرست رفتاري كودك (فرم گزارش والدين CBCL و فرم معلم TRF) به همراه مصاحبه باليني به عنوان ابزار غربالگري و از پرسشنامه هاي اضطراب و افسردگي بك و پرخاشگري، براي گردآوري داده ها در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون استفاده شد. برنامه آموزش فرزندپروري مبتني بر ذهن آگاهي، به مدت 8 جلسه 2 ساعته بر روي گروه آزمايش اعمال گرديد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار)، تحليل كوواريانس يك متغيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه آموزش فرزندپروري مبتني بر ذهن آگاهي منجر به تفاوت معني دار آماري (
p<0.001) بين مراحل پيش و پس از آزمون در نمره كلي اضطراب، افسردگي و پرخاشگري در گروه آزمايش شد. به اين صورت كه در مرحله پس آزمون بعد از كنترل نمرات پيش آزمون، گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل اضطراب، افسردگي و پرخاشگري كمتري را گزارش نمودند.
نتيجه گيري: با توجه به اثربخش بودن استفاده از برنامه فرزندپروري مبتني بر ذهن آگاهي در كاهش علايم اضطراب، افسردگي و پرخاشگري مادران داراي كودك مبتلا به اختلال لجبازي نافرماني، آموزش اين برنامه در راستاي كاهش فشار رواني اين گروه از افراد جامعه پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مرادیانی گیزه رود، س.، و میردریکوند، ف.، و حسینی رمقانی، ن.، و مهرابی، م. (1395). اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب, افسردگی و پرخاشگری مادران دارای کودک مبتلا به اختلال لجبازی نافرمانی. ارمغان دانش, 21(6 (پی در پی 113)), 576-590. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298994Vancouver : کپی

مرادیانی گیزه رود سیده خدیجه، میردریکوند فضل اله، حسینی رمقانی نسرین السادات، مهرابی مهناز. اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب, افسردگی و پرخاشگری مادران دارای کودک مبتلا به اختلال لجبازی نافرمانی. ارمغان دانش. 1395 [cited 2021August01];21(6 (پی در پی 113)):576-590. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298994IEEE : کپی

مرادیانی گیزه رود، س.، میردریکوند، ف.، حسینی رمقانی، ن.، مهرابی، م.، 1395. اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب, افسردگی و پرخاشگری مادران دارای کودک مبتلا به اختلال لجبازی نافرمانی. ارمغان دانش, [online] 21(6 (پی در پی 113)), pp.576-590. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298994. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 158 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی