برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  70 , شماره  2 ; از صفحه 299 تا صفحه 314 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي راهکارهاي مديريت بحران درياچه اورميه با تاکيد بر مشارکت حداکثري بهره برداران (مطالعه موردي: حوزه آبخيز سيمينه رود)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 
چکیده: 

با توجه به معضل خشک شدن درياچه اروميه، راهکارهاي متعددي جهت احياء آن از سوي متخصصان امر پيشنهاد گرديده است، اما بايد به اين نکته توجه نمود که اجراي هر طرح و پروژه اي در داخل حوزه هاي آبخيز نيازمند مشارکت ذينفعان و بهره برداران داخل آن حوزه مي باشد به طوري که عدم توجه به بهره برداران، بسياري از طرح هاي مديريت و توسعه منابع طبيعي را با شکست مواجه ساخته است. به همين جهت در پژوهش حاضر ميزان مقبوليت عمومي و مشارکت بهره برداراني که در منطقه به زراعت و باغداري اشتغال دارند، در چند نمونه از راهکارهاي ارائه شده براي احياء درياچه اروميه بررسي گرديد. منطقه مورد مطالعه در اين پژوهش حوزه آبخيز سيمينه رود مي باشد که يکي از بزرگترين زيرحوزه هاي درياچه اروميه است. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه مي باشد که با مراجعه به منطقه مورد مطالعه و انجام مصاحبه با بهره برداران تکميل و نتايج حاصل، با استفاده از نرم افزار SPSS 17 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که طرح تغيير سيستم آبياري از سنتي به تحت فشار با مقبوليت 91.45 درصدي در صورت اجرا مي تواند بيش ترين اقبال را در بين راهکارهاي مورد بررسي داشته باشد. طرح پرداخت جبراني به کشاورزان نيز در ازاء عدم بهره برداري از اراضي زراعي تحت مالکيت با 55.53 درصد از مقبوليت مناسبي برخوردار بود. همچنين 50.25 درصد از بهره برداران نسبت به استفاده از گونه هاي با نياز آبي کم به جاي گونه هاي پرمصرف آب، در صورت حمايت دولت اعلام آمادگي نمودند. به طور کلي نتايج نشان داد طرح افزايش آب بهاي پرداختي بهره برداران به ‍ منظور کاهش کشت و در نتيجه کاهش مصرف آب کشاورزي نمي تواند موفقيت چشم گيري داشته باشد. بنابراين بهتر است از ميان اين طرح ها، طرح تغيير سيستم آبياري در اولويت اجرايي قرار داشته باشد و در مراحل بعدي طرح پرداخت جبراني و تغيير الگوي کشت اجرا گردند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 101
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی