برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  70 , شماره  2 ; از صفحه 263 تا صفحه 275 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش عوامل ساختاري در فراواني منابع آب منطقه کارستي مهارلو با استفاده از سنجش از دور و GIS

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران
 
چکیده: 

در مناطق خشک و کم باران مانند ايران، که منابع سطحي آب شيرين محدود بوده و از طرف ديگر اين آبها با خطر آلودگي مواجه هستند، يافتن و نگهداري منابع آب زيرزميني بهترين راه تامين نيازهاي آبي است. همچنين در بعضي از مناطق ايران، اقليم و ساختار تکتونيکي شرايط خوبي را براي تشکيل سفره هاي کارستي فراهم کرده است. ايران بعد از کشورهاي آمريکا، چين و ترکيه، بالاترين درصد کارست را دارد و بيش از 11 درصد سطح کشور را سازند هاي کارستي مي پوشانند. هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط بين خطواره هاي مستخرج از تصاوير ماهواره اي، عناصر تکتونيکي، شبکه هيدروگرافي و عوامل توپوگرافي با فراواني منابع آب کارستيک در منطقه مهارلو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور مي باشد. بدين منظور مبادرت به تهيه لايه هاي اطلاعاتي شامل خطواره ها، انحناي دامنه، طبقات ارتفاعي، شيب، پوشش گياهي، چشمه ها، عناصر تکتونيکي و شبکه هيدروگرافي با استفاده از بازديدهاي صحرايي، نقشه هاي توپوگرافي، زمين شناسي، تصاوير ماهواره اي و مدل رقومي ارتفاع شد، نتايج اين تحقيق با آزمون هاي آماري مانند ضريب همبستگي پيرسون و آزمون PCA و تجزيه به مولفه هاي اصلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که ارتباط نزديکي بين جنس سازند، توپوگرافي (مانند شيب، ارتفاع و انحناي دامنه)، خطواره ها و عوامل هيدرولوژيکي با فراواني چشمه ها در منطقه مورد مطالعه وجود دارد. اين روابط نشانگر نقش بارز عوامل ساختاري و محيطي و لزوم توجه به آن در بررسي فراواني چشمه ها و انتقال آبهاي زيرزميني در مناطق کارستيک مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 164
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی